Aktualności

2015-02-20 12:17

Wielki Post – dzień 3 – 20 luty

Ewangelia (Mt 9, 14-15)

Dlaczego?

Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć.

To podstawowe pytanie „dlaczego” jest fundamentem naszej mądrości. Kto stawia takie pytanie daje sobie szansę zrozumienia sensu tego, co tajemnicze. Pozwala także to pytanie na odkrycia, wynalazki. W życiu religijnym identycznie.

.

 Od odpowiedzi na to pytanie zależy nasz postęp, nasz wzrost, zależą nasze roztropne decyzje. Tylko ten, kto pyta, może mieć nadzieję na odpowiedź i wyjaśnienie tego, co od razu nie jest zrozumiałe. Dlaczego poszczą i dlaczego nie poszczą? Ważne pytanie. Nie można bowiem bezmyślnie, nie można tylko dlatego, że tradycja, nie można tylko dlatego, że inni tak robią.

.
          Pytaj dlaczego? Wszystko ma mieć swój cel.Także twój tegoroczny post, wyrzeczenie, umartwienie, podejmowane postanowienie. To musi być celowe, przemyślane itd. Post najpierw, aby potem była radość. Śmierć po to, aby było zmartwychwstanie.

.
     Czy rozpoczynając Wielki Post, wiesz już, dlaczego? Czy masz cel? Wiesz, jakie chcesz osiągnąć duchowe zwycięstwo?

.

ks. Wiesław Pietrzak SCJ

 

czytaj więcej...