Aktualności

2015-03-14 15:06

Wielki Post – dzień 25 – 14 marca

EWANGELIA (Łk 18,9-14)

Miej litość dla mnie

Jezus ukazuje dwie postawy osób modlących się w świątyni. Faryzeusz przyszedł pochwalić się swoim nienagannym przestrzeganiem prawa. Swoją „sprawiedliwość” podkreśla jeszcze bardziej, porównując się z celnikiem. Ale to nie faryzeusz, lecz celnik może odejść z darem Bożego przebaczenia.  Wystarczyły te proste słowa: „Miej litość dla mnie”. Nic więcej. Świadomość własnych braków i grzechów, żadnych usprawiedliwień, porównań, szukania okoliczności łagodzących…. To ja jestem grzesznikiem, może inni też, ale nie do mnie należy osąd… To istotny warunek odzyskania przez nas pokoju serca – dostrzec własne słabości i grzechy (nie innych) i szczerze prosić o ich odpuszczenie… Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu…

.

ks. Robert Ptak SCJ

czytaj więcej...