Aktualności

2023-12-03 16:08

Wchodząc do sklepu w niedzielę, mówisz: „nie jestem katolikiem” – Bóg Ojciec

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Niedziela jest dniem radości. Myśli człowieka powinny w tym dniu oddalić się od spraw tego świata i przybliżyć się do rzeczy niebieskich, wiecznych i radosnych. W tym dniu powinniście dziękować Mi za miniony tydzień i prosić o kolejne łaski na nowy. Dlatego święcenie niedzieli jako dnia świętego, w całości poświęconego Bogu, jest takie ważne – mówi Bóg Ojciec w trzecim przykazaniu.

Wchodząc do sklepu w niedzielę, popierasz grzech tych, którzy poświęcili ten dzień pieniądzu. Mówisz tym samym: „Nie jestem katolikiem”. Kim jest dziś katolik? Jakie wyznaje wartości? Jakie są jego przykazania? Nie oszukujcie się, grzesząc. Grzech jest grzechem, a jego ciężkość mogę ocenić tylko Ja. Unikajcie okazji do grzechu, omijajcie z daleka sklepy, kawiarnie i restauracje, także te sklepy, w których kupuje się bez wychodzenia z domu (sklepy internetowe). Tylko praca dla Mojej chwały jest możliwa i dozwolona. Jeśli więc księża pracują w niedzielę najwięcej, czynią to na Moją chwałę i praca ich jest błogosławioną. Ale kina, lodziarnie, sklepy, bazary i inne miejsca nie są ukierunkowane na Moją korzyść i choćby spacer po bazarze nie wydawał się wam grzechem, bo nie kupujecie, jest nim, bo noga katolika nie powinna na nim postać w Moim święty dniu.

Kto nie szanuje trzeciego przykazania, ten nie szanuje Boga. Nigdy nie warto przestępować tego przykazania dla jakichkolwiek korzyści. Unikajcie ludzi, którzy chcą je łamać w tym dniu, aby nie ulec ich namową. Bądźcie wierni w swoich sumieniach, odmawiając diabłu robienia interesów w tym dniu. Pamiętajcie, że Szatan zawsze kusi was do grzechu, przesuwając granicę grzechu w waszych umysłach coraz dalej i coraz dalej. Nie kierujcie się względami ludzkimi, ale Moją chwałą. Dajcie Mi przykład waszej wierności – mówi Bóg Ojciec w trzecim przykazaniu.

Ciało i dusza Maryi ani przez moment nie było pod wpływem grzechu i Szatana. św. o. Pio

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 przykazań w kilku zdaniach

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 19 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...