Aktualności

2019-05-16 18:14

Wasze wyzwolenie jest bliskie – Maryja

Zapraszam was dziś do zwrócenia oczu na Mnie, najmilsi, bo wasze wyzwolenie jest bliskie. Wchodzicie w czasy decydujące, które doprowadzą was do tryumfu Mego Niepokalanego Serca w świecie.

 

Mój przeciwnik działa coraz mocniej, by osiągnąć panowanie nad całą ludzkością. Przez to zwiększy się wszędzie zło i grzech, przemoc i nienawiść, nikczemność i niewiara. Wiele Moich biednych dzieci będzie musiało nieść dotkliwy ciężar krwawego krzyża. Pomimo to – ufajcie. Podnieście oczy ku Mnie, Matce Boga i waszej prawdziwej Mamie. Ogłaszam wam dziś, że wasze wyzwolenie jest bliskie.

 

Na Kościół zstąpi jeszcze gęstsza ciemność i zdoła wszystko ogarnąć. Błędy rozszerzą się bardziej i wielu oddali się od prawdziwej wiary. Odstępstwo rozszerzy się jak epidemia. Zostaną nim dotknięci Pasterze i powierzone im stada. Kościół – Moje biedne, ukrzyżowane i umierające Dziecko – będzie musiał wiele wycierpieć na całej ziemi. Miejcie jednak wielką ufność i cierpliwość. Bądźcie mocni w wierze i nadziei. 

 

Idźcie drogą pogardy dla świata i samych siebie, drogą pokory i małości, miłości i czystości. Staniecie się w ten sposób dobrymi Samarytanami dla dzisiejszego bardzo cierpiącego Kościoła. Kochajcie zawsze i nikogo nie sądźcie. Kochajcie wszystkich waszą pełną tkliwości miłością.

 

Podnieście oczy w tych mrocznych czasach, w których żyjecie. Nie bójcie się, że szatan uznany jest teraz za władcę świata i pana całej ludzkości. Jego królestwo zostanie szybko zamienione w stertę gruzu, a jego władza – zniszczona. Ja sama bowiem zwiążę go łańcuchem i zamknę w jego jeziorze ognia wiecznego i śmierci, skąd nie będzie już mógł wyjść.

 

Jezus Chrystus, Król wiecznej chwały, zakróluje nad całym odnowionym światem i rozpocznie nowe czasy, które stoją już u waszych drzwi.

 

Dlatego powtarzam wam: Ufajcie. Przeżywajcie każdy dzień w wierze i w wielkiej nadziei. Podnieście oczy ku Mnie, Matce Jezusa i waszej prawdziwej Mamie. Dziś ogłaszam wam, że wasze wyzwolenie jest bliskie.

 

Rubbio (Vicenza), 1.01.1992, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 

źródło:

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

POWRÓT DO CZYTELNI

***

Różaniec ze św. Janem Pawłem II

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...