Aktualności

2017-02-25 18:11

VIII Niedziela Zwykła (Rok A) – 26 luty

EWANGELIA (Mt 6,24-34)

ZABIEGAJCIE O BOŻE SPRAWY

o. Marek Cul – dominikanin

Nie troszczcie się o to, co będziecie  jedli, pili, „bo o to wszystko poganie zabiegają”

„Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”. Pokusa, aby działać na dwa fronty, tkwi w nas głęboko. Tymczasem Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii ostrzega nas wyraźnie: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”. Tym bardziej diabłu – chciałoby się powiedzieć. Skąd więc w nas taka pokusa zabezpieczania się?

.
Rodzi się ona z braku dostatecznej wiary. Wspomina o tym sam Pan Jezus, gdy zachęca nas, abyśmy zbytnio nie troszczyli się o to, co będziemy jedli, pili, czy w czym będziemy chodzić ubrani, „bo o to wszystko poganie zabiegają”. Gdybyśmy mieli mocniejszą wiarę i żywą więź z Panem Bogiem, wiele z naszych trosk, które codziennie żywimy, odeszłoby od nas. Sami zaś stalibyśmy się ludźmi o wiele bardziej szczęśliwymi, widząc, a co ważniejsze na własnej skórze doświadczając Bożej dobroci i sprawiedliwości.

.
Jeśli tak się sprawy mają, trzeba nam w pierwszej kolejności zatroszczyć się o jakość naszej wiary: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. Bierzmy przykład ze świętych. Oni rzeczywiście Panu Bogu zaufali i nie zawiedli się w swej ufności. „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”. Nie bójmy się zatem zawierzyć Bogu. On kocha nas naprawdę.

„Starajcie się naprzód o królestwo Boga”.
(Mt 6,33)

czytaj więcej...