Aktualności

2023-08-14 16:31

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI – 15 sierpnia – MATKI BOŻEJ ZIELNEJ

EWANGELIA (Łk 1, 39-56) – czytania

NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE…

abp Stanisław Nowak

„Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, I Tobie Matko, co w niebie królujesz, nas oczekujesz.”

Wniebowzięcie jest tajemnicą Matki Najświętszej, a także dzieci Kościoła. Niewiasta obleczona w słońce, z księżycem pod Jej stopami i z koroną z gwiazd dwunastu jest znakiem zarówno Maryi, jak i Kościoła. Walka Niewiasty ze smokiem jest znakiem zwycięstwa nad szatanem, grzechem i śmiercią zarówno Matki Syna Bożego, jak i wszystkich tych, którzy przynależą do Chrystusa.

Zwycięstwo nad śmiercią, które objawiło się w życiu i odejściu z tego świata Maryi, było szczególnego rodzaju. Maryja z ciałem i duszą została wzięta do nieba, dzięki zbawczej mocy męki i zmartwychwstania Chrystusa – głosi dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. (…) Maryja jako pierwsza z ludzi doszła w pielgrzymce wiary do celu.

.

Obecnie, tak jak Chrystus, króluje Ona w niebie obleczona w słońce łaski i wstawia się za nami do Boga. Wołamy więc dziś do Niej ze szczególną miłością i mocą: Pociągnij nas do siebie, Bogurodzico Dziewico, Wniebowzięta Pani! Kochamy Cię, Maryjo, i Twoim sercem chcemy kochać Boga. Podążamy więc do twoich sanktuariów i niesiemy Ci naręcza kwiatów, pierwociny owoców i ziół. Bądź naszą Orędowniczką u Boga i Lekarką w naszych chorobach cielesnych i duchowych!

Maryjo, w chwale, gdzie królujesz słońcem obleczona i gwiazdami uwieńczona, jesteś – po Jezusie – radością i weselem wszystkich aniołów i świętych.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...