Aktualności

2015-05-03 14:54

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

EWANGELIA J 19,25-27

BĄDŹ NAM KRÓLOWĄ!

Wielka Boga Człowieka Matko…

Ciebie na Królową mojego narodu obieram…

Jasna Góra jest sanktuarium Królowej Polski. Książę Władysław Opolczyk dał w opiekę Ojcom Paulinom Cudowną Ikonę, którą nazywamy Jasnogórską lub Częstochowską, bo jest w klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie. Każdy pozna Częstochowską Panią po cięciach mieczem, które zostały na Jej twarzy. Jasna Góra stała się dla Polaków miejscem nadziei… (…)

.

[Po potopie szwedzkim król Jan Kazimierz] w Katedrze Lwowskiej złożył śluby, które nazywamy Ślubami Jana Kazimierza. Wielka Boga Człowieka Matko… Ciebie na Królową mojego narodu obieram… (…)

.

Zawsze w chwilach trudnych dla Polski patrzyliśmy w stronę Matki Boskiej Częstochowskiej, bo Ona jest dana ku obronie naszego Narodu. Przeżyliśmy niewolę rozbiorów, bo naród w niewoli pamiętał, że tu jest Królowa. Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie!… tak nas powrócisz na Ojczyzny łono… (…)

.

Ona była Gwiazdą Nadziei w ciemną noc okupacji, gdy pogasły nam wszystkie gwiazdy. Ona przeprowadziła naród przez okres zorganizowanej ateizacji minionego systemu. Ona przygotowała nas na Tysiąclecie Chrztu Polski. Ona nam wyjednała wolność i dała papieża Polaka. (…) Gdy źle się działo w ojczyźnie, oczy wszystkich zwracały się ku Matce i Królowej na Jasnej Górze. I teraz na początku nowego tysiąclecia wołamy: Weź w opiekę Naród cały niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

.

ks. Tymoteusz

„Polski Tyś Królową i najlepszą Matką” 

 

czytaj więcej...