Aktualności

2023-09-29 16:35

Uroczystość Dwojga Serc – Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi – 30 wrzesień

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

MATKA BOŻA:

Z największą radością czekam na to święto, bo w jego ustanowieniu kryją się niezliczone tajemnice. Z tych tajemnic będziecie korzystać, ofiarując Mi Komunię świętą w tym dniu na wynagrodzenie wszystkich boleści, które wycierpiały nasze Serca. Uroczystość ta, jest dla Nieba wielkim weselem i świętem.

Święto Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi powinno być świętem zwycięstwa, świętem czci dla tych Serc i wynagrodzenia Im za wszystkie obrazy świata, powinno być dziękczynieniem za wszystkie cierpienia, które te Serca znosiły dla Zbawienia ludzkości, ale przede wszystkim, powinno być to święto tryumfu tych Serc, tryumfu tych Serc nad grzesznym światem, nad błędnymi naukami szatana i jego mocą w Kościele i społeczeństwach na całym świecie. To święto będzie już zwiastunem zwycięstwa, które się wkrótce dokona.

Pamiętajcie, że im bliżej jest Królestwo Boże, tym większego ucisku muszą doznawać jego wierni. Tak jak kobieta brzemienna doznaje najboleśniejszego ucisku tuż przed narodzeniem niemowlęcia, tak dzieci Boże muszą być uciskane najsilniej zanim Kościół Boży zostanie odrodzony poprzez łaskę i moc Ducha Świętego.

Siłą, która przyciąga Ducha Świętego na Ziemię, jest płacz i wołanie uciskanych i prześladowanych dzieci. To na ich prośbę, na ich błagania Duch Święty schodzi na Ziemię, aby odbudować Królestwo Boże w duszach. Bóg czeka już swego dnia, w którym przyjdzie posiąść to, co do Niego należy. Wszystkie narody, wszystkie ludy Ziemi poznają jak wielki jest ich Pan i Stwórca całego stworzenia. 

SERCE JEZUSA, W ŁONIE MATKI – DZIEWICY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO UTWORZONE

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...