Aktualności

2023-09-29 16:35

Uroczystość Dwojga Serc Jezusa i Maryi – 30 wrzesień

EWANGELIA (J 19, 31-37) – czytania

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

PAN JEZUS

Moje dziecko, tobie powierzyłem troskę o Moje Serce. Troskę o świat pozostaw Mi, a ty zajmij się tym, do czego cię powołałem. Rozważaj skarby Mojego Najświętszego Serca. Serce to zstąpiło z Nieba na Ziemię, aby rozlać swoją miłość na ludzkość.

Dom, w którym zamieszkałem, najczystsze łono Dziewicy, był domem wypełnionym miłością. Niepokalanie poczęta Maryja stała się Matką Boga, Matką Miłości, Matką Mojego Najświętszego Serca. Nosząc Mnie w swoim niepokalanym łonie, Maryja uczyła się miłości i pokory od Mojego niemowlęcego Serca. Wsłuchiwała się w Jego miłość i naśladowała ją. Oddając Jej Moje Serce, kształtowałem Jej doskonałość. Dodając Jej Mojego Ducha, czerpałem siłę z Jej niepokalanego ciała. Maryja dała Mi podobieństwo cielesne, a Ja dałem Jej podobieństwo duchowe. Połączyła nas miłość naszych Serc, które bijąc w jednym rytmie, zespoliły się na zawsze, aby połączyć się na chwałę Mojego Ojca.

Niepokalane Serce Mojej Matki połączyło się za sprawą łaski Ducha Świętego z Moim Najświętszym Sercem w ciele Maryi. Bicie Serca Maryi dodawało życie Mojemu Sercu w Jej łonie, a bicie Mojego Serca dawało życie Jej duszy, która żyła miłością. Nasze Serca pozostawały odtąd nierozłączne. Cierpiały wspólnie i wspólnie doznawały pociechy. Na Golgocie przeszyło je to samo ostrze, dając upust miłości tych Serc, która rozlała się na nowe potomstwo nowego Adama i nowej Ewy. Miłość zawsze daje życie. A miłość tych dwojga Serc była tak wielka, że dała życie nowemu, świętemu ludowi, który odda chwałę Bogu. Dlatego Moje Najświętsze Serce jest zawsze złączone z Niepokalanym Sercem Mojej Matki, która na zawsze pozostanie Dziewicą i na zawsze pozostanie Matką Boga. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...