Aktualności

2024-02-16 16:25

Ucieczka Pana naszego Jezusa Chrystusa do Egiptu – 17 luty

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. – Mt 2, 13-15.

Każdy może sobie wyobrazić, co Najświętsza Panna wycierpiała w tej podróży. Droga, jak pisze św. Bonawentura, była trudna do przebycia, nieznana, mało uczęszczana, a do tego bardzo daleka; toteż podróż trwała około trzydziestu dni  (około 700 km). Pora była zi­mowa; trzeba więc było iść wśród zimna, deszczu, wiatrów, drogą pełną wybojów, błotnistą. A nikt Najświętszej Rodziny nie prowadził, nikt Jej nie służył. Maryja zaś liczyła wtedy około piętnastu lat; deli­katna, nie była przyzwyczajoną do podobnych po­dróży. Jakaż litość brała na widok owej delikatnej Dziewicy, uciekającej wraz ze Swym Nowonarodzonym Dziecięciem na Ręku jedynie w towarzy­stwie św. Józefa.

Jak łania strzałą zraniona wszędzie nie­sie swój ból, gdyż zawsze nosi strzałę, jaka w niej utkwiła, tak i Matka Boża, skoro Symeon wypo­wiedział smutne swe proroctwo, wszędy nosiła Swój ból ustawicznie pamiętając o Męce Swego Syna. — To proroctwo zaraz poczęło się spełniać; Dziecię Jezus musiało uciekać do Egiptu, by ujść ręki Heroda. Weźmij Dziecię i Matkę Jego, a uciekaj do Egiptu. Biedna Matko! Jak­że musiałaś, woła Św. Jan Chryzostom, cierpieć w Swym Sercu, skoroś usłyszała, iż wraz z Synem będziesz zmuszona się udać na to ciężkie wygna­nie! — Boże, rzekła z westchnieniem, jak powiada. św. Albert Wielki, musi więc uciekać przed ludź­mi, do których przyszedł, aby ich zbawić.

Widząc ucieczkę Najświętszej Rodziny, przypominajmy sobie, iż również jesteśmy pielgrzymami na tej Ziemi. Aby zaś cierpienia wygnania nie były dla nas zbyt ciężkie, za przykładem św. Józefa nośmy w sercu Pana Jezusa i Maryję.

 
czytaj więcej...