Aktualności

2023-05-28 16:33

TRIDUUM MAJOWE ku czci Najświętszej Panny Maryi – 29, 30 i 31 maj

Miesiąc MAJ poświęcony Matce Bożej

PIEŚNI DO MATKI BOŻEJ

Uwieńczeniem całego miesiąca maja, a więc miesiąca poświęconego szczególnemu nabożeństwu ku czci Najświętszej Panny Maryi. Miesiąca, w którym gromadzimy się w kościołach na nabożeństwach majowych, wyśpiewując Litanię Loretańską z wezwaniami do naszej Królowej i Matki, ale także kiedy gromadzimy się przy kapliczkach przydrożnych, gdzie Maryja oczekuje nas w tym miesiącu, aby Jej chwała rozbrzmiewała na całą naszą Ojczyznę – Polskę, którą sama wybrała spośród wszystkich narodów świata.

Z tej tradycji śpiewów majowych ku czci Maryi, Kościół święty każdego roku poświęca ostatnie trzy dni maja ku jeszcze gorętszym nabożeństwom do Najświętszej Dziewicy, ustanawiając Triduum Majowe, nadając na każdy z tych dni osobne uwielbienie naszej Królowej. I tak:

29 maj – Matki Bożej Dziewicy Królowej Wszechświata

30 maj – Matki Bożej Dziewicy Królowej Wszystkich Świętych

31 maj – Święto Współodkupicielki i Pośredniczki wszelkich łask.

Maryjo, nasza Królowo i Matko, Tobie poświęcamy i oddajemy się wraz z całym Kościołem świętym w tym miesiącu maju, wraz z jego Pasterzami i całym ludem wiernym. Bądź naszą Przewodniczką do Boga Ojca, przez Twojego Syna Boga, Jezusa Chrystusa, a Twój Oblubieniec Bóg Duch Święty niech przez Ciebie oświeca naszą drogę, którą nas prowadzisz. Amen. Pod Twoją Obronę uciekamy się…

czytaj więcej...