Aktualności

2023-04-27 16:18

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Panny Maryi – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI

A. Konieczność nabożeństwa do Maryi

1. Bóg chciał rozpocząć i zakończyć swe największe dzieła przez Najświętszą Maryję Pannę

2. Nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest konieczne

B. Konieczność nabożeństwa do Maryi, zwłaszcza w czasach ostatecznych

1. Bóg chce objawić i odsłonić Maryję w czasach ostatecznych

2. Nabożeństwo do Maryi konieczne zwłaszcza w czasach ostatecznych

A. Podstawowe prawdy nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

–  Należymy do Jezusa Chrystusa i do Maryi jako niewolnicy

–  Musimy wyzbyć się tego co w nas złe

–  Potrzebujemy pośrednika u samego Pośrednika

–  Łaski i skarby otrzymane od Boga jest nam bardzo trudno zachować

B. Oznaki prawdziwego nabożeństwa do Maryi

1. Fałszywi czciciele Najświętszej Dziewicy i fałszywe formy nabożeństwa do Niej

2. Oznaki prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

C. Najważniejsze praktyki nabożeństwa do Maryi

D. Doskonała praktyka nabożeństwa do Maryi

1. Doskonałe ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi

2. Powody, które powinny nas skłaniać do polecenia tego nabożeństwa:

Nabożeństwo to każe nam naśladować przykład dany przez Jezusa Chrystusa i Boga samego i praktykować pokorę

To nabożeństwo zapewnia nam względy Najświętszej Dziewicy

To nabożeństwo jest doskonałym sposobem oddania największej chwały Bogu

Jest drogą krótką

Jest drogą doskonałą

Jest drogą pewną

To nabożeństwo daje wielką wewnętrzną wolność

To nabożeństwo jest wspaniałym sposobem wytrwania

3. Biblijna figura tego doskonałego nabożeństwa: Rebeka i Jakub:

Interpretacja historii Jakuba

Miłosierne uczynki spełnione przez Najświętszą Dziewicę wobec swych wiernych sług

Zaopatruje ich we wszystko

4. Cudowne skutki jakie to nabożeństwo powoduje w duszy, która jest mu wierna

Oddanie się duszy i ducha Maryi

5. Konkretne praktyki związane z tym nabożeństwem:

Ofiarowanie się po ćwiczeniach przygotowawczych

Odmawianie Koronki do Najświętszej Maryi Panny

Noszenie żelaznego łańcuszka

Specjalne nabożeństwo do Tajemnicy Wcielenia

Wielkie nabożeństwo do Ave Maria i Różańca

Odmawianie Magnificat

Praktyki szczególne i wewnętrzne dla tych, którzy chcą stać się doskonali

Spełniać wszystkie uczynki z/w/dla Maryi

Sposób praktykowania tego nabożeństwa w Komunii świętej

Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

33 dni przygotowania – Niewolnicy Maryi

czytaj więcej...