Aktualności

2019-01-28 13:35

Totus Tuus w codzienności

O, Trójco Przenajświętsza, przez Mękę i Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Cię spraw, aby Królestwo Jego zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach ludzkich. Amen.

***

Przed Twoim Majestatem Panie mój i Królu klękam i uroczyście przyrzekam strzec wiary świętej i stawać zawsze w obronie prawdy i sprawiedliwości. Przyrzekam dokonać wszelkich starań, aby samemu wzrastać w wierze i miłości Twojej oraz chronić się od złego mając za pomoc w walce z przeciwnikami duszy i ciała mego sakramenty święte, któreś mocą swoją ustanowił. Ślubuję Ci wierność i miłość oraz walkę o pomnażanie Królestwa Twego na Ziemi. Amen.

***

Panie i Królu mój, ku Tobie wyciągam ręce moje i proszę, abyś pobłogosławił prawicą Twojego Majestatu sługę swego, który pragnie służyć Tobie jako obrońca wiary i Kościoła. Daj mi siłę i odwagę, abym mężnie stawał przeciwko niewidomym i widomym przeciwnikom dla obrony pokoju i sprawiedliwości. Udziel mi wzrostu w wierze, nadziei i miłości, daj bojaźń Twoją i miłość jednocześnie, a także pokorę, wytrwałość, posłuszeństwo oraz stosowną cierpliwość. Usprawnij mnie do dobrego po to, abym nie godził w nikogo niesprawiedliwie i abym bronił wszystkiego, co jest dobre i prawe. Ja sam zaś porzucając starego człowieka, którym byłem i ofiarując się na służbę Tobie, niech będę godny Twojego przebaczenia za czyny przeszłości. Przyjmij mnie Panie mój i Królu jako nowego człowieka i zlej łaskę Twojego błogosławieństwa na mnie oraz spraw, abym ufając w mocy Twojej prawicy był uzbrojony przez niebieskie  zastępy przeciw wszystkim przeciwnościom. Amen.

***

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem – oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją Chwałę i w ten sposób dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie.

Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste za naszego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Twoją Matkę – widomy znak nieskończonej Miłości Boga – ponownie przyrzekamy czcić jako naszą PANIĄ i KRÓLOWĄ.

Jezu Chryste, Panie Nieba i Ziemi, bądź KRÓLEM dla nas, naszych rodzin oraz całej naszej Ojczyzny. Niech przez nasze życie przepełnione wiarą, nadzieją i miłością powiększa się Twoje Królestwo Pokoju na Ziemi. Amen. 

***

Maryjo, Najświętsza Matko Boża, przychodzę do Ciebie jako grzesznik, pełen słabości i niemocy. Ty jednak jesteś moją Matką, a więc pełen ufności pragnę podążać Twoją drogą wszędzie wraz z Tobą. Gdziekolwiek się udasz, weź mnie ze sobą, bo już na zawsze pragnę być z Tobą, tam gdzie Ty. Pomóż mi stać się podobnym Tobie, abym i ja, mimo mojej grzeszności, mógł być radością Twoją i radością Boga.

Pełen wdzięczności za Twoją matczyną miłość, w jakiej słuchasz tych szczerych słów mojej duszy, proszę Cię pokornie, wysłuchaj moich próśb i spełnij je na chwałę Twoją i na chwałę Twojego Syna, aby Królestwo Boże stało się moim udziałem, a poprzez tę ofiarę, również udziałem moich niezliczonych braci i sióstr:

O MARYJO,

zabierz mi wolę moją, a daj mi wolę Twoją,

zabierz mi myśli moje, a daj mi myśli Twoje,

zabierz mi uczucia moje, a daj mi uczucia Twoje,

zabierz mi słowa moje, a daj mi słowa Twoje,

zabierz mi czyny moje, a daj mi czyny Twoje,

zabierz mi siły moje, a daj mi siły Twoje,

zabierz mi pragnienia moje, a daj mi pragnienia Twoje.

Proszę, odbierz mi moją pychę i daj mi Twoją pokorę,

odbierz mi moją nieufność i daj mi Twoją wiarę,

proszę, odbierz mi miłość moją i daj mi miłość Twoją.

Zastąp moją niecierpliwość – Twoją cierpliwością,

a mój egoizm – Twoją serdeczną troską.

Pobłogosław mnie, Matko, na tę drogę, uchwyć moją dłoń i nie pozwól mi oddalić się od Ciebie już nigdy, ani w tym życiu, ani w przyszłym, pozwól mi od tej chwili już na wieki trzymać Twoją matczyną dłoń. Amen. 

***

Matko Boga i Matko moja, oddaję się dziś i już na zawsze Twojemu Niepokalanemu Sercu, w którego ranie ukazałaś mi swoją miłość do mnie.

Poświęcam Ci całe moje życie, wszystkie moje zdolności, wszystko co posiadam, moje siły i zdrowie, moich przyjaciół i moją rodzinę, a także moją niezmierną słabość i nicość, abyś Ty sama pokierowała moim życiem zgodnie z Wolą Bożą. Pragnę ponad wszystko wypełniać Wolę Bożą, a w Twoim Niepokalanym Sercu stanę się zadośćuczynieniem za grzechy świata. 

Przyjmij mnie do grona Twoich niewolników i pozwól żyć dla Ciebie, pracować dla Ciebie i umierać dla Ciebie każdego dnia. Wypełnij mnie miłością Twojego Niepokalanego Serca i pozwól mi cieszyć się Twoją opieką do końca moich dni. 

Oddaję Ci się dobrowolnie i nigdy nie cofnę danego Ci dziś przyrzeczenia. Pragnę na wieki być więźniem Twojego Niepokalanego Serca. Ukryj mnie w nim teraz i nie pozwól już nigdy oddalić się od Ciebie.

Przyrzekam kochać Cię i czcić jako moją Matkę, a w zamian proszę o łaskę pozostania na zawsze wiernym Tobie i Twojemu Synowi. Amen.

czytaj więcej...