Aktualności

2016-05-06 13:26

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Modlitwa przed Mszą św. o zachowanie Ofiary Mszy św. w naszej Ojczyźnie Polsce

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Modlitwa przed, lub po Komunii świętej o łaski dla siebie i innych

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

ZAMACH NA OFIARĘ MSZY ŚWIĘTEJ

ULOTKA – OBRONA KOMUNII ŚWIĘTEJ [pdf]

Modlitwa codzienna o zachowanie w naszej Ojczyźnie – Polsce – Ofiary Mszy świętej

II Częstochowska Droga krzyżowa W OFIERZE MSZY ŚWIĘTEJ

I. TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ

1. Wymiar wewnętrzny Mszy Świętej

2. Przygotowanie do Mszy Świętej:

a.  Wolność od grzechu ciężkiego

b. Grzechy lekkie – osłabienie zdolności współczucia Zbawicielowi

c. Trwanie w nienawiści – pod krzyż idziesz na darmo

d. Spotkanie twarzą w twarz z Bogiem – Golgota

3. Wiara – podstawą przeżywania Mszy świętej

4. Msza święta – Misterium Męki Pańskiej

a. Jedna i ta sama ofiara

b. Nie krzyż się zmienił, ale ludzie

c. Bóg uczynił już wszystko – los świata zależy od człowieka

5. Znaczenie i symbolika poszczególnych części Mszy świętej

a. Kapłan wstępuje „na stopnie Ołtarza”

b. Pocałunek składany na Ołtarzu

c. Przeproszenie Boga

d. Przeistoczenie

e. Po przeistoczeniu

f. Czas ostateczny – Jezus oddaje swego Ducha Ojcu

g. Baranku Boży

h. Komunia Święta

II. BŁĘDY W ROZUMIENIU MSZY ŚWIĘTEJ I ZMIANY W LITURGII

1. Przeosiowanie. Człowiek zajął miejsce Boga

2. Kapłan nie jest dziś bezgranicznie oddany Bogu

3. Kościół przestał wpatrywać się w Boga

4. Msza święta sprawowana dla człowieka – on jest najważniejszy

5. Urozmaicanie Słowa Bożego 

6. Wprowadzenie kobiety do przybytku i funkcji kościelnych

a. Kobieta zawsze ma być matką

b. Rola kobiety – pocieszać, wspierać. Duchowa miłość

c. Kapłan winny stanu duszy kobiety przy Ołtarzu

7. Znikła zaduma

8. Brak szacunku dla naczyń liturgicznych

9. Zanikł sens ofiarowania

10. Zanik rozumienia Golgoty

a. Nie wystarczy stanąć pod krzyżem, aby być zbawionym

b. Martwota i marazm na dzisiejszej Golgocie

11. Nie rozumienie konania Boga

12. Reforma liturgiczna – zostawić Boga samego

13. Wybito wiarę w obecność Pana Jezusa podczas Komunii świętej

a. Zapomniano, że Komunia święta przebóstwia

b. Przestano uwielbiać Boga w Komunii świętej

c. Maltretowany Bóg

14. Zanik sensu błogosławieństwa

III. OWOCE MSZY ŚWIĘTEJ

IV. REFORMA POSOBOROWA I DROGA OCALENIA DLA POLSKIEGO KOŚCIOŁA

V. MOWA PANA JEZUSA

1. Święte postacie

2. Moc i ofiara Krwi Chrystusa

3. Tajemnica Komunii Świętej

4. W Moim domu macie być niczym, abym Ja mógł być wszystkim

5. Tajemnica sakramentu Kapłaństwa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...