Aktualności

2023-08-27 16:07

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Wybito wiarę w obecność Pana Jezusa w Komunii świętej – ZAPOMNIANO, ŻE KOMUNIA ŚWIĘTA PRZEBÓSTWIA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Im bardziej oddamy się w Komunii świętej Chrystusowi, tym bardziej Jego Ofiara nas przebóstwi. Przyjmując święty Pokarm, sami stajemy się święci, wypełnieni światłem i przeznaczeni do wiecznej chwały. Człowiek powstał z tchnienia Boga. Proch i pył, którego użył Stwórca, ma nam ukazać, że całe nasze człowieczeństwo, w swej wyższej istocie, pochodzi od Boga. Człowiek jest niczym, a wszystkim jest Bóg. Tak jak Bóg Ojciec, przy stworzeniu, tchnął życie w proch i stał się człowiek, tak dziś Chrystus tchnie  [nowe życie] w nas w Komunii świętej. Pozostaliśmy prochem i pyłem, ale teraz, proch ten i pył zyskał życie wieczne i jest wieczny, posiadając w sobie Boga. Przyjmowanie Komunii świętej przekształca nas w nowe stworzenie, stworzenie według zamysłu Ojca. Jezus, zjednoczony z pierwotnym zamysłem Ojca, urzeczywistnia Jego Wolę w każdej przyjmującej Go duszy, oddając chwałę Bogu w swojej pokorze poprzez człowieka, z wnętrza ludzkiej duszy.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...