Aktualności

2023-04-23 16:07

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. PRZEOSIOWANIE – CZŁOWIEK ZAJĄŁ MIEJSCE BOGA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Mówiłem ci o tajemnicy Mszy świętej i jej poszczególnych etapach, a teraz chciałbym uzmysłowić ci, jak świat zewnętrzny odnosi się do tych tajemnic, co dzieje się na Mszy świętej, obok jej wielkich tajemnic, tak bardzo dziś niezrozumiałych. Nie chcę powiedzieć, że ludzie moich czasów wszyscy  przychodzili do kościoła ze świadomością, co się tam wydarzy, ale jednak przychodzili do kościoła ukierunkowani na Boga, zapatrzeni w Boga, teraz to się zmieniło. Powstały ruchy, które szukają w Kościele łask, nadprzyrodzonych darów, zjednoczenia z człowiekiem i wielu innych rzeczy, ale nie Boga samego w sobie, nie Boga jako tajemnicy ukrytej w Chrystusie i Odkupieniu. Pierwszy stopień przystępowania do Boga i Jego tajemnic to szczery żal za grzechy i szczera pokora. Tego dziś tak bardzo brakuje. Wśród zmian, jakie nastąpiły i nasiliły się wyraźnie od mojego odejścia z ziemi, widzę przede wszystkim rosnący tron człowieka na miejscu tronu Boga, tak, że ten pierwszy zaczyna przesłaniać ten jedyny i prawdziwy. Dzieje się to w wielu dziedzinach w Kościele, ale szczególnie widoczne jest w zmianach, jakie dokonały się w Mszy świętej od strony uczestnictwa w niej wiernych. Również kapłan został odsunięty od tych tajemnic i zwrócony w stronę człowieka.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...