Aktualności

2015-10-01 23:08

Świętych Aniołów Stróżów – Święto – 2 październik

EWANGELIA (Mt 18,1-5.10)

Pokora i skromność

Szatan będzie nas kusił obietnicą władzy, pieniądza i pychy

Syn człowieczy nie przyszedł na świat w rodzinie królewskiej ani też u ludzi zamożnych, ale w skromnej rodzinie Maryi i Józefa z Nazaretu. Urodził się jeszcze w uboższych warunkach, bo poza miejscem ich stałego zamieszkania, w betlejemskiej grocie. Te fakty pokazują, jaką drogę wyznacza Bóg swojemu Synowi i tym bardziej Jego uczniom. Wynoszenie się ponad innych jest obce chrześcijaństwu. Jakakolwiek dominacja sprzeciwia się duchowi Ewangelii. Chcąc zachować te zasady, nieraz będziemy musieli zaprzeć się samych siebie. Szatan będzie nas kusił obietnicą władzy, pieniądza i pychy. Bądźmy tego świadomi i pamiętajmy o słowach Jezusa z dzisiejszej Ewangelii.

.

Panie, Ty wyznaczasz nam drogę opartą na życiu prostym, zgodnym i opartym na szacunku dla każdego człowieka. Wzbudzaj we mnie pragnienie takiego właśnie życia.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...