Aktualności

2024-01-29 16:26

Święto Modlitwy Pana naszego Jezusa Chrystusa – 30 styczeń

Święto ruchome – wtorek po 70-nicy /niedziela starozapustna/
.
W dniu dzisiejszym rozpoczyna Kościół obcinki pamiątki Męki Chrystusowej. Cierpienia Zbawiciela rozpoczęły się po Ostatniej Wieczerzy, gdy smutny aż do zgonu poszedł z uczniami na górę Oliwną i tam ze strapieniem w sercu i wśród potów śmiertelnych modlił się do Ojca. Tam przeto na górę Oliwną prowadzi nas dzisiaj Kościół. 
.
Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. – Łk 22, 39-44
.
Znoś przeto, chrześcijaninie, co Pan Bóg na ciebie zsyła, bądź Mu w posłuszeństwie wiernym, choćbyś miał łzy wylewać i krwawo się pocić; a jeżeli ci z trudnością przyjdzie zdanie się na Wolę Bożą, łącz się z Panem Jezusem, który także zdał się na Wolę Swego Niebieskiego Ojca w modlitwie:

MODLITWA Z ODPUSTEM O ZGADZANIE SIĘ Z WOLĄ BOŻĄ

Daj mi, Najdobrotliwszy Jezu, Twą Łaskę, aby zawsze we mnie była, ze mną współdziałała i przy mnie aż do końca pozostała. Spraw, abym zawsze pragnął, co Tobie jest najmilszym i co Ci się najwięcej podoba. Twoja Wola niech będzie moją, moja wola niech idzie w parze z Twoją i niech się z Nią całkowicie zgadza. Niech moje chcenie i niechcenie z Twoim będzie zjednoczone. Daj raczej, abym niczego innego nie żądał lub żądał, jak tego, czego Ty żądasz, lub nie żądasz. Amen.

 

(200 dni odpustu dla tych, co mówią te modlitwę raz na dzień. Leon XIII, 27 Lutego 1886.)

Godzina Święta z czwartku na piątek

 
czytaj więcej...