Aktualności

2015-01-06 04:58

Światowy Dzień Misyjny Dzieci – 6 stycznia

Kościół powierza dziś w sposób szczególny zadanie ewangelizacji dzieciom. Taki ma sens Światowy Dzień Misyjny Dzieci, który zobowiązuje „dziecięcych misjonarzy” do niesienia światła solidarności szczególnie tam, gdzie wyjątkowo gęste są ciemności ubóstwa, cierpienia i wojny. Misyjny wysiłek dzieci jest niezwykle cenny dla licznych misjonarzy, którzy wierni nakazowi pracują dla szerzenia Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi.

 

 

Jan Paweł II podczas modlitwy Anioł Pański 6 stycznia 2002 r.

 

 

Światowy Dzień Misyjny Dzieci, ustanowiony został przez papieża Piusa XII w 1949 roku. Obchodzony jest  6 stycznia w święto Objawiania Pańskiego – Trzech Króli. Jest to również święto patronalne Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

 

 

Polskie dzieci po raz pierwszy świętowały Światowy Misyjny Dzień Dzieci 8 stycznia 1984 roku. Misyjny Dzień Dzieci nierozerwalnie wiąże się z akcją Kolędników Misyjnych podejmowaną przez coraz to większą liczbę grup i ognisk misyjnych. W wielu parafiach archidiecezji kolędowanie stało się już tradycją. Jak piszą sami kolędnicy, jest to niezwykle piękny sposób przekazywania ludziom dobrej nowiny o narodzeniu Mesjasza, a także informacji o trudnej sytuacji ich rówieśników w krajach misyjnych.

 

 

Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się również zwyczaj pisania liter „K+M+B“ na drzwiach mieszkań i innych budynków. Pochodzi on z XVIII wieku. W naszej tradycji napis ten wyjaśniany jest najczęściej jako imiona Trzech Króli, ale wersja łacińska (C+M+B) tłumaczy to także jako błogosławieństwo: „Christus mansionem benedicat” (Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie).

 

 

 

„Cieszymy się skarbem wiary. Mamy jednak świadomość, że nadal ponad dwa miliardy ludzi na świecie nie słyszało o Chrystusie” – przypomina Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

czytaj więcej...