Aktualności

2024-04-22 16:23

św. Wojciech, biskup i męczennik – główny patron Polski – Uroczystość – 23 kwietnia – Patron Kaplicy Na Brzegu

EWANGELIA (J 12, 24-26) – czytania

PLON OBFITY

ks. Mariusz Szmajdziński

Jezus jest odpowiedzią na ludzkie pytania. Jednym z ważniejszych pytań, które zadaje sobie człowiek, jest: Co robić, aby moje życie było udane i przyniosło oczekiwany plon? Nie zawsze w tym pytaniu zawiera się myśl o wieczności.

 

W odpowiedzi na tego typu poszukiwania Jezus wskazuje na coś naprawdę małego – ziarno pszenicy. Owszem, wydaje ono plon. Do tego jest przecież przeznaczone, ale dokona się to jedynie wtedy, gdy ono się zatraci, zniknie i obumrze. Wtedy rozpoczyna się ten wielki i wspaniały etap przynoszenia obfitego plonu: kłos z nowymi ziarnami, z których jedne zostaną przeznaczone na chleb, a inne – na kolejny zasiew. Takie ma być życie ucznia Jezusa. Tak jak On trzeba poświęcić się dla swojego powołania, aby wydać plon.
.
Chryste, pragnę iść drogą pokory, jak biskup Wojciech i inni wielcy święci naszego narodu, aby zrozumieć, że mój mały wkład dla Ojczyzny przeobrażasz Twoją mocą we wspaniały plon.

 
czytaj więcej...