Aktualności

2023-08-09 16:36

św. Wawrzyniec, diakon i męczennik – ŚWIĘTO -10 sierpnia – Patron Kaplicy Na Brzegu

Patron Kaplicy Na Brzegu. W Akcie Konsekracji (Poświęcenia) Kaplicy Na Brzegu znajdujemy imię: św. Wawrzyńca obok św. Wojciecha.

Relikwie św. Wawrzyńca w Kaplicy Na Brzegu

Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Zarządzał dobrami kościelnymi. Opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania za cesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć, rozdał biednym majątek kościelny. W kilka dni po męczeństwie papieża Sykstusa prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: „Oto są prawdziwe skarby Kościoła.”

Według tradycji został umęczony na rozpalonej kracie 10 sierpnia 258 roku. Imię Świętego wymienia się w Kanonie rzymskim.

Jest patronem Hiszpanii (Filip II w hołdzie Świętemu wybudował swój królewski pałac Escorial w kształcie kraty). Jest patronem Hiszpanii, Norymbergi; bibliotekarzy, kucharzy.

Modlitwa

Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo, † spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, * i wypełniali to, czego uczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
czytaj więcej...