Aktualności

2024-01-23 16:09

św. Tymoteusz, biskup – 24 stycznia

Tymoteusz i Tytus byli uczniami i pomocnikami św. Pawła Apostoła. Pierwszy z nich kierował Kościołem w Efezie, drugi na Krecie. Do nich adresowane są tzw. listy pasterskie, zawierające napomnienia dla pasterzy i wiernych.

Ojciec Tymoteusza był Grekiem, matka Żydówką – on sam wychowywany był w wierze mojżeszowej i doskonale znał Księgi Święte. Chrzest przyjął z rąk Św. Pawła. Przedstawiany jest w szacie biskupiej, z maczugą z kamieniami i palmą (wskazującą na jego rzekome męczeństwo). Jest patronem chorych na żołądek.

Tytus był przyjacielem i uczniem św. Pawła. Zmarł w Gortynie ok. roku 96.

Modlitwa

Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa, † spraw przez ich zasługi, * abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej ojczyzny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

czytaj więcej...