Aktualności

2014-11-09 23:42

Ewangelia na każdy dzień – 10 listopad

Ewangelia wg św. Łukasza 17, 1-6
.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych.
Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: «Żałuję tego», przebacz mu”.
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”.
Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”.
.
Komentarz do Ewangelii:

.
Uważajmy na siebie!

 

Miłość polega na trosce o siebie i bliźnich. Jezus mówi: „Uważajcie na siebie! Jeśli twój brat zgrzeszy, upomnij go. A jeśli się nawróci, przebacz mu”. Do przebaczenia potrzebna jest wiara. Wiara w to, że Bóg mnie miłuje grzesznego i słabego i za każdym razem, kiedy proszę Go o przebaczenie szczerze, czyni to całym sercem. Przyjęcie Bożego przebaczenia, wiara w to, że On mnie przyjmuje zawsze i zawsze daje mi szansę, uzdalnia mnie do przebaczania bliźnim, a także do przebaczenia samemu sobie popełnionych błędów czy grzechów. Im żarliwsza wiara, tym głębsze i bardziej szczere przebaczenie.

 

Jezu, przymnóż mi wiary, abym prosił o przebaczenie za każdym razem, kiedy zawinię, abym z serca przebaczał innym i dawał im kolejną szansę.

.

s. Anna Maria Pudełko AP

czytaj więcej...