Aktualności

2023-09-28 16:33

św. Michała Archanioła (Hetman Maryi) – Święto – 29 wrzesień

EWANGELIA (J 1, 47-51) – czytania

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła –Hetmana Maryi

BÓG OJCIEC

W tym dniu dziękować Mi będziesz za stworzenie aniołów. Stworzyłem anioły z miłości. Są piękne pięknem ich Stwórcy. Ich przeznaczeniem jest przebywanie w Mojej obecności i służba w realizacji moich planów wobec człowieka. Ich celem jest miłość, zajęciem – kochanie. Aniołowie kochają człowieka, ponieważ jest Moim dzieckiem. Ci aniołowie, którzy nie pokochali człowieka i nie uwielbili w nim Mojej Woli, pozbawili się Mojego szczęścia. Moje szczęście jest w Moim Synu, w Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem. Jestem Bogiem w Trójcy Świętej. Odrzucając człowieczeństwo Jezusa, odrzuca się zarazem Moje Bóstwo. Dlatego aniołowie, którzy wzgardzili człowiekiem, wzgardzili zarazem Bogiem.

Wszyscy więc aniołowie, począwszy od książąt, a skończywszy na Aniołach Stróżach kochają człowieka i to jest powód ich orędownictwa i troski o ludzkość. Dałem wam poznać imiona Moich Archaniołów, abyście mogli ich wzywać w swojej obronie. Dałem wam poznać imiona Moich wrogów, abyście byli świadomi ich obecności i działania, i mogli się przed nimi ustrzec. Najpotężniejsi z Moich przyjaciół są zarazem najpokorniejszymi istotami niebieskimi, których opiekę może otrzymać każdy, kto o nią prosi. Moi niebiescy bohaterowie są gotowi stanąć do walki w obronie tych, którzy ich szczerze wzywają.

Uwielbiam Cię, Ojcze, za anioły, którymi obdarowałeś ludzkość. Uwielbiam Cię za Archanioły, które swoją potężną mocą wspierają wątłego człowieka. 

RELIKWIA. Skała z Groty św. Michała Archanioła z Gargano

Objawienie się św. Michała Archanioła – 8 maj

czytaj więcej...