Aktualności

2024-04-24 16:27

św. Marka Ewangelisty – Święto – 25 kwietnia

EWANGELIA (Mk 16,15-20) – czytania

NASZA DROGA

ks. Mariusz Szmajdziński

W powołanie ucznia Chrystusa jest wpisane to, aby iść. Jezus, przechodząc z miejsca na miejsce, mówił do wybranych ludzi: Pójdź za Mną, a w swoim nauczaniu przygotowywał ich do trudów, jakie mogą napotkać w drodze. Apostołowie i inni uczniowie, jako powołani, rzeczywiście szli wiernie za swoim Mistrzem.

 

W tej drodze poznawali Jezusa i Jego moc, dzięki której uzdrawiał chorych i wyrzucał złe duchy. Tak doszli do dnia, w którym Pan został wzięty do nieba. Jednak droga Jego uczniów się nie skończyła. Usłyszeli oni bowiem kolejne wezwanie: Idźcie na cały świat. Do tej pory słuchali Ewangelii. Teraz Mają ją głosić wszelkiemu stworzeniu i prowadzić ludzi do zbawienia przez chrzest i uzdrawianie z niemocy.
.
Jezu, Ty jesteś drogą prowadzącą nas do Ojca. Głos Twojego powołania sprawia, że każdy ma na niej swoje miejsce. Z radością idę za Tobą, a także wszędzie tam, dokąd mnie posyłasz.

 
czytaj więcej...