Aktualności

2024-04-08 16:09

św. Maria Kleofasowa, krewna NPM, matka Apostołów św. Jakuba i Judy Tadeusza – 9 kwietnia

Należała do rodziny Maryi, Matki Jezusa. Być może była rodzoną siostrą św. Józefa albo któregoś z jego braci (tradycja apostolska nazywa Kleofasa bratem św. Józefa). Synami Marii Kleofasowej byli: św. Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz, których Ewangelie nazywają „braćmi”, czyli krewnymi Jezusa. Maria należała do najbliższego grona Pana Jezusa.

 

Wraz z innymi pobożnymi niewiastami towarzyszyła Mu podczas wędrówek apostolskich. Trwała przy Nim aż do śmierci. „Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa” potwierdza bezpośredni świadek, św. Jan Apostoł (19,25).

 

Kiedy udała się w poranek wielkanocny do Grobu Pana Jezusa, aby namaścić Jego ciało olejkami, pierwsza ujrzała anioła świadka zmartwychwstania i rozmawiała z nim.

czytaj więcej...