Aktualności

2024-03-03 16:11

św. Kazimierza, Królewicza – Święto – 4 marzec

EWANGELIA (J 15, 9-17) – czytania

TRWAĆ W BOGU

ks. Mariusz Szmajdziński

Radość jest ściśle związana z miłością. Bez niej nie można tak naprawdę się radować. Jezus w mowie pożegnalnej – a więc przed swoją męką i śmiercią, czyli wydarzeniami, które ze swej natury przynoszą smutek – wskazuje drogę do pełnej radości. Jest to przykazanie wzajemnej miłości. Wzywa swych uczniów, aby w niej trwali.

Możliwy jest też przekład: mieszkali albo przebywali. Miłość jest zatem swoistą komnatą, która jednoczy uczniów z Jezusem. Tam stają się oni Jego przyjaciółmi. Drogę do tego doskonałego trwania wskazuje Jezus, bo On sam także przebywa w Ojcu. Miłość pozwala więc trwać w Bogu. W tym tkwi istota świętości, która daje prawdziwe szczęście. Radość jest odpowiedzią na miłość Boga.
.
Chryste, Krzewie Winny, z którego wyrastają święci niczym latorośle przynoszące owoc obfity, pragnę trwać w Tobie, abym żył miłością, czynił wciąż dobro i osiągnął pełną radość w Ojcu.

 
czytaj więcej...