Aktualności

2024-03-18 16:27

św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Panny Maryi – 19 marca

DZIEŃ OJCA

 

Odnośnie życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Osobą św. Józefa, jego pochodzeniem, rodziną, małżeństwem czy pracą zajmują się także apokryfy z pierwszych wieków.

.

Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz, jednak różni się ona od tej podanej przez pierwszego ewangelistę.

.

Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla.

Zdaniem św. Justyna, żyjącego bardzo blisko czasów Apostołów, św. Józef przygotowywał narzędzia gospodarcze i rolnicze np. sochy drewniane i jarzma na woły. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Warto zaznaczyć, że według prawa żydowskiego Józef, jako prawomocny małżonek Maryi, był ojcem Chrystusa. Takim też go nazywają Ewangelie.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie do św. Józefa

Józef postanowił dyskretnie się usunąć z życia Maryi, by nie narazić jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął małżonkę do siebie, do domu w Nazarecie. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania Józef uciekł z Matką i Dzieckiem do Egiptu, jednak po śmierci Heroda wrócił do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy (przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Jego „ziemskim ojcu”).

.

Ikonografia zwykła przedstawiać św. Józefa jako starca. W rzeczywistości św. Józef był młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił. Sztuka chrześcijańska zostawiła wiele tysięcy wizerunków św. Józefa w rzeźbie i w malarstwie.

.

Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii. O św. Józefie pierwszy pisał Orygenes, chwaląc go jako „męża sprawiedliwego”. Św. Jan Złotousty wspomina jego łzy i radości; św. Augustyn pisze o legalności jego małżeństwa z Maryją i o jego prawach ojcowskich; św. Grzegorz z Nazjanzu wynosi godność św. Józefa ponad wszystkich świętych; św. Hieronim wychwala dziewictwo św. Józefa.  Św. Bernardyn ze Sieny wprost wyrażał przekonanie, że św. Józef osobnym przywilejem Bożym, jak Matka Najświętsza, został wskrzeszony i z ciałem wzięty do nieba oraz że św. Józef w łonie matki został oczyszczony z grzechu pierworodnego. Podobną opinię wyraża św. Franciszek Salezy. O dozgonnej dziewiczości św. Józefa piszą: św. Hieronim, św. Augustyn,  św. Tomasz z Akwinu i wielu innych. Dzisiaj jest to zdanie powszechnie przyjęte.

.

Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają jego cnoty i niewysłowione powołanie oblubieńca Maryi, żywiciela i wychowawcy Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, krajów, m.in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci.

Nowenna do św. Józefa

Modlitwa

Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa, † spraw za jego wstawiennictwem, * aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Michale, módl się za nami

Święty Józefie, módl się za nami

Przesławny potomku Dawida, módl się za nami

Światło Patriarchów, módl się za nami

Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami

Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami

Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami

Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami

Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami

Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami

Józefie najczystszy, módl się za nami

Józefie najroztropniejszy, módl się za nami

Józefie najmężniejszy, módl się za nami

Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami

Józefie najwierniejszy, módl się za nami

Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami

Miłośniku ubóstwa, módl się za nami

Wzorze pracujących, módl się za nami

Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Opiekunie dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcę wszystkich posiadłości swoich.

 

P.: Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

czytaj więcej...