Aktualności

2024-03-18 16:11

św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Panny Maryi – Uroczystość – 19 marzec

EWANGELIA (Mt 1, 16. 18-21.24a) – czytania

DAĆ SIĘ POPROWADZIĆ BOGU

ks. Mariusz Krawiec 

Maryja i Józef zostali wybrani przez Boga do szczególnej misji. Maryja otrzymała przywilej bycia Matką Syna Bożego. Józef miał stać się ziemskim opiekunem Jezusa. W dniu dzisiejszym w sposób szczególny oddajemy cześć świętemu Józefowi.

 

Życie Józefa po przyjęciu misji, jaką otrzymał od Boga, zmieniło się. Przyjął na siebie obowiązek opiekuna Syna Bożego. Respektował dozgonnie dziewiczość Maryi. Zrezygnował ze swoich ludzkich ambicji i naturalnych pragnień.

 

Warto jest dziś prosić świętego Józefa, aby wypraszał dla nas łaskę posłuszeństwa wobec Woli Bożej. Abyśmy otwierali serca na impulsy Ducha Świętego, który da nam zrozumienie Bożych natchnień. By nasza wola była na tyle silna, aby zdecydowanie iść  za głosem Bożych natchnień i wytrwać do końca na drodze, którą wyznacza nam Pan.

 

Jezu, mój Królu, dziękuję Ci Józefa Twojego ziemskiego ojca. I na jego wzór, dziękuję Ci dziś za mojego ziemskiego ojca.

Józefowe fiat objawiło sprawiedliwość Boga wyrażoną w już spełnionym znaku Dziewicy i Jej Syna.

  

czytaj więcej...