Aktualności

2023-12-26 16:11

św. Jana Apostoła i Ewangelisty – ŚWIĘTO – 27 grudnia

EWANGELIA (J 20, 2-8) – czytania

ABYŚMY UJRZELI I UWIERZYLI

ks. Mariusz Szmajdziński

Jan nie rozstawał się z Jezusem, lecz zawsze był blisko Niego i był Mu wierny do końca. Janowi pod krzyżem Jezus dał Maryję za Matkę, Matkę wszystkich ludzi.  Nic więc dziwnego, że na wiadomość o pustym grobie pobiegł tam w poranek wielkanocny. Miłość umiłowanego ucznia nie pozwoliła mu siedzieć bezczynnie w Wieczerniku. Dlatego pobiegł do miejsca, w którym pożegnał swojego Mistrza.

Więcej, miłość dała Janowi moc, aby wygrał ten bieg do jedynej w swoim rodzaju mety, gdzie ujrzał i uwierzył.

 

Nagrodą był więc nie tylko ogląd pustego grobu (doświadczenie prawdy), ale i wiara (doświadczenie łaski). Jan przekazuje nam tę łaskę i prawdę, abyśmy także my ujrzeli i uwierzyli. Uwierzyli tej miłości, którą Bóg nas umiłował, a następnie świadczyli o niej wobec wszystkich ludzi.
.
Panie, w tych dniach biegnę do żłóbka, aby się wpatrywać w Twoją miłość objawioną w nowo narodzonym Dziecięciu. Patrzę w taki sposób, abym i ja ujrzał i uwierzył, i świadczył o Tobie.

czytaj więcej...