Aktualności

2024-05-14 16:19

św. Jan Chrzciciel dela Salle, wyznawca – 15 maj

Św. Jan Chrzciciel dela Salle, książę, zakonnik, kapłan (1651-1719). Urodził się w podupadłej rodzinie książęcej jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Straciwszy rodziców przerywa studia na paryskim uniwersytecie, aby zająć się najbliższą rodziną. Po pewnym czasie kontynuuje naukę, kończąc ją doktoratem. W wieku 27 lat przyjmuje święcenia kapłańskie. Jako proboszcz zajął się na terenie własnej parafii opuszczonymi dziećmi. Gromadził ich na swej plebanii, której część zamienił na internat. Następnie na użytek biednych dzieci oddał swój rodzinny pałac. Z jego ofiarnych pomocników wyłoniło się zgromadzenie zakonne pod nazwą Braci Szkolnych. Św. Jan stworzył wiele typów szkół: podstawowe, wieczorowe, niedzielne, zawodowe, średnie, seminaria nauczycielskie. Nauka w nich odbywała się w języku ojczystym i była bezpłatna. Podjęte i prowadzone przez św. Jana szkolnictwo objęło dużą część Francji, stając się wzorcowym i konkurencyjnym. Dzisiaj Bracia Szkolni mają swe szkoły w prawie 90 krajach.

 

Zmarł 7 kwietnia 1719 roku. Św. Jan Chrzciciel dela Salle pozostawił po sobie pisma, które przez długi okres należały do kanonu dydaktyki.

 

Beatyfikowany w 1888 roku, kanonizowany w 1900. Jest patronem nauczycieli i wychowawców.

***

Jak bardzo brakuje w nas TEJ bezinteresownej miłości dla drugiego człowieka:

– byłem głodny

– byłem spragniony

– byłem nagi

– byłem chory

– byłem obok ciebie, a nie podałeś mi ręki

– byłem obok, a to nie mój problem przecież ja mam tyle różnych problemów

– byłem obok, a ja przecież pracuję On też by się wziął za jakąś pracę

– byłem obok to pijak, nie chce mu się pracować 

– byłem…

– byłem ….    co kolwiek (…). 

mnieście uczynili !!!

Modlitwa

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela dela Salle, aby wskazywał młodzieży drogę zbawienia, † wzbudź w swoim Kościele wychowawców, * którzy z całym oddaniem będą wychowywać młodzież na dobrych ludzi i prawdziwych chrześcijan. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
czytaj więcej...