Aktualności

2024-01-28 16:09

św. Franciszek Salezy, biskup, wyznawca i doktor Kościoła – 29 stycznia

Franciszek Salezy, choć mianowany został biskupem Genewy, ze względu na zakaz kalwinów nie mógł sprawować swojego urzędu w tym mieście. Dzięki swojej dobroci i łagodnemu usposobieniu, przywrócił do jedności z Kościołem katolickim ok. 70 tysięcy kalwinów. Praktykował tzw. devotio moderna, duchowość podkreślającą rozwój naturalnych cnót przez otwarcie się człowieka na działanie Bożej łaski. W miejsce surowych umartwień zalecał rozwijanie ducha modlitwy i służby wobec bliźnich.

 

Św. Franciszek Salezy żył we Francji w Sabaudii w latach 1567-1622. Pochodził ze znakomitego rodu francuskiego de Sales (Salezych). Jak na tamtą epokę uzyskał wszechstronne wykształcenie przede wszystkim w Paryżu i w Padwie. Przez 20 lat pełnił funkcję biskupa genewskiego rezydującego jednak w Annecy. Był znakomitym duszpasterzem, kaznodzieją, niezrównanym kierownikiem duchowym i pisarzem.
Wraz ze św. Joanną Franciszką de Chantal założył klauzurowy Zakon Nawiedzenia NMP (Sióstr Wizytek) zasłużony przede wszystkim w szerzeniu czci Najświętszego Serca Jezusa.
Mimo iż był z natury człowiekiem porywczym i wybuchowym, wytrwałą i heroiczną pracą nad sobą osiągnął tak nieprawdopodobny stopień dobroci i łagodności, iż zastanawiano się jak dobry musi być Bóg, jeżeli tyle dobroci mieści się w sercu Biskupa Genewskiego.
Święty Franciszek zostawił po sobie bogatą spuściznę literacką z zakresu duchowości chrześcijańskiej. Franciszek nie tylko pięknie pisał na temat prawdziwej pobożności, której wyrazem jest miłość ale także ukazał praktycznie jak ją należy realizować w swoim codziennym życiu.

Oprócz miłości bliźniego, odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu; bardzo często nawiedzał Kościoły gdzie był wystawiony Najświętszy Sakrament i tam pozostawał długie godziny na adoracji i modlitwie; zawsze na klęczkach i w budującej postawie.

 

 

 

Często wołał do Zbawiciela: „Panie, we wszystkim chcę Ciebie jedynie mieć na wzór, wszystko chcą spełniać w Tobie i dla Ciebie!”.

Papież św. Jan XXIII tak scharakteryzował Jego osobę: „Wielka miłość do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, niezmącony spokój duszy, nieporównana łagodność wobec bliźnich – oto wszystko!”. W 1665 r. Franciszek został ogłoszony świętym, w 1887 r. doktorem Kościoła a w 1923 r. patronem prasy katolickiej, uroczystość liturgiczna 24 stycznia.

W 1850 r. św. Jan Bosko założył Towarzystwo św. Franciszka Salezego, zwane dziś Stowarzyszeniem Księdza Bosko Księża Salezjanie; w 1838 r. powstali we Francji Misjonarze św. Franciszka Salezego w Annecy a w 1871 r. zgromadzenie zakonne – Oblaci św. Franciszka Salezego.

 

 

Rady, jakich udzielał, były bardzo praktyczne i dotyczyły np. codziennego rachunku sumienia zalecanego wieczorem:
  1. Badamy, jakeśmy się zachowali w każdej godzinie dnia. Aby nam to poszło łatwiej, przypominamy sobie, gdzieśmy byli, z kim przestawaliśmy i czym byliśmy zajęci.
  2. Gdy się okaże, żeśmy spełnili coś dobrego, dziękujmy za to Bogu. Gdy przeciwnie, popełniliśmy coś złego myślą, słowem lub uczynkiem, przepraszamy Majestat Boski, postanawiamy spowiadać się z tego przy pierwszej sposobności i przyrzekamy troskliwą poprawę.
  3. Następnie polecamy Opatrzności Bożej swoją duszę i ciało, Kościół św., krewnych i przyjaciół. Prosimy Najśw. Pannę, Anioła Stróża i Świętych Pańskich, by czuwali nad nami i za nas. I z błogosławieństwem Boga udajemy się na spoczynek, którego potrzeba płynie z Jego woli.
  4. Dziękujmy Bogu, że nas zachował przy życiu w ciągu dnia ubiegłego.

Modlitwa

Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, † spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim * i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
czytaj więcej...