Aktualności

2020-05-05 16:11

św. Filipa i Jakuba, Apostołów – 11 maj

EWANGELIA (J 14, 6-14) – czytania

PROŚBA

ks. Mariusz Szmajdziński

Apostołowie otrzymali szczególne zapewnienie od Jezusa – o cokolwiek poproszą w Jego imię, On to spełni. Nie jest to oczywiście koncert życzeń. Prosić w imię Jezusa to przecież prosić w imię Boże, a nie można wzywać Boga do czczych rzeczy. O co mogli prosić apostołowie?

 

Filip poprosił o pokazanie Ojca. Ta prośba stała się punktem wyjścia do wygłoszenia pięknej katechezy łączącej patrzenie z prawdziwym poznaniem, czyli wiarą, w myśl przesłania:

„Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga”. Uczeń Jezusa nie musi wznosić swoich oczu w nie wiadomo jak dalekie przestrzenie. Ma on patrzeć jedynie na Chrystusa, w którym dostrzega drogę, prawdę i życie. W ten sposób znajduje odpowiedź na każdą swoją prośbę.
.
Chryste, codziennie zwracam się do Ciebie z tyloma różnymi prośbami. Spełnij te, które wskażą mi jedyną drogę do pełnej prawdy o sensie mojego życia.

czytaj więcej...