Aktualności

2024-05-10 16:19

św. Filip i Jakub, Apostołowie – 11 maj

Dawniej św. Filipa i Jakuba, Apostołów obchodzono 1 maja, obecnie przeniesiono na 11 maja. Można obchodzić imieniny również 1 maja.

 

Św. Jakub, Apostoł zwany Mniejszym lub Młodszym (+ 62). Był (Mk 15, 40) synem Kleofasa i Marii, rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. Pochodził z Nazaretu. Po opuszczeniu przez św. Piotra Jerozolimy pierwszy biskup w tym mieście. Odgrywał poważną rolę jako gospodarz tzw. Soboru Apostolskiego. Poniósł śmierć męczeńską – strącony ze szczytu świątyni, a następnie ukamienowany. Pisze o tym w „Dawnych dziejach Izraela” Józef Flawiusz. Św. Jakub jest patronem dekarzy.

 

W ikonografii  św. Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu, z mieczem oraz z księgą. Czasami jako biskup rytu wschodniego.
Jego atrybutami są także: halabarda, kamienie, korona w rękach, torba podróżna, zwój.

Św. Filip, Apostoł, męczennik (+ I w). Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Galilejskim. Uczeń św. Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa zostaje jednym z dwunastu Jego uczniów (J 1, 43-46). Wspominają go Ewangelie: kiedy do Mistrza przyprowadza Natanaela (J 1, 43-48), podczas rozmnożenia chleba i ryb (J 6, 1-7), gdy Grecy pragną spotkać Jezusa (J 12, 21-22) oraz na Ostatniej Wieczerzy (J 14, 7-10). Jego dalsze dzieje nie są zapisane. Tradycja podaje, że Filip głosił Ewangelię w krainie Partów Grecji, Scytii, Lidii, Frygii, Azocie. Tam został ukrzyżowany. Jest patronem Antwerpii oraz pilśniarzy i czapników.

W ikonografii św. Filip przedstawiany jest z krzyżem, z pastorałem, ze zwojem. Czasami trzyma w ręku kamienie – znak męczeństwa. Towarzyszy mu anioł.

Modlitwa

Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać radość ze święta apostołów Filipa i Jakuba, † za ich wstawiennictwem daj nam udział w męce i zmartwychwstaniu Twojego Syna, * abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
czytaj więcej...