Aktualności

2020-07-10 16:11

św. Benedykta, opata – Święto – 21 marzec

EWANGELIA (Mt 19,27-29)- czytania

NOWA NADZIEJA

o. Jarosław Krawiec 

Chrześcijanin żyje świadomością nieba, starając się poznać siebie z perspektywy swojego spełnienia. Dlatego gdy uczniowie pytają Jezusa o nagrodę za wyrzeczenia, On każe im spojrzeć w górę. Prawdziwą nagrodą jest coś zgoła innego: nieogarniona wspaniałość życia wiecznego. W święto patrona Europy stoimy przed zadaniem odkrycia nowej nadziei płynącej z żywej więzi z Chrystusem.

.

Jako chrześcijanie mamy pokazać, że „życie w nas to wciąż jeszcze pewien proces stawania się, że Bóg zgotował nam wieczną radość; że zdążamy ku życiu nieskończonemu i niezłomnemu” (Ladislaus Boros). Takim impulsem nowości w pierwszej połowie VI wieku były dla świata życie i dzieło św. Benedykta.

.

Chryste, przez wstawiennictwo św. Benedykta proszę Cię dziś za wszystkie narody Europy, aby budowały swoją przyszłość na fundamencie Twojej Ewangelii. Panie, pomóż mi, bym i ja nie tracił z oczu swojego celu, jakim jest zbawienie.

czytaj więcej...