Aktualności

2014-11-07 23:00

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 8 listopad – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

Matko Odkupiciela, módl się za nami!

 

To uwielbienie jest drugą aureolą cudu boskiego macierzyństwa Maryi. Ona nie tylko obdarzyła nas Bogiem-Człowiekiem, lecz także dała nam Odkupiciela. Jest więc także Matką Odkupiciela!

       

 Maryja urodziła Jezusa, o którym powiedział anioł: On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21). O którym św. Jan Chrzciciel wyznał: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata (J 1, 29). Tego Odkupiciela dała nam Maryja, dała dobrowolnie, dała nie licząc się z ofiarą, wiedziała bowiem dobrze, że z cierpiącym Odkupicielem sama musi zostać Matką Boleści.

        

     Dzięki składaj naszej najmilszej Pani!

 

 A jak Maryja jako Matka Odkupiciela cierpiała z Odkupicielem za nas, za ciebie i za mnie – o tym wiemy! Mogłaby śmiało zawołać: Przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza! (Lm 1, 12). Oto stoi przed tobą Matka Odkupiciela w blasku swej miłości ku ludziom i ku tobie i w nimbie ochotnej ofiary.

       

 Okaż się wdzięcznym w usposobieniu, w słowie i czynie. Okaż się godnym Matki Odkupiciela przez drobne ofiary umartwienia, zwycięstwa siebie samego, cierpliwości w cierpieniach fizycznych i duchowych i ciężkich utrapieniach. Niech nigdy nie wypadają ci z pamięci słowa Pisma: Boleści rodzicielki nie zapominaj! (Syr 7, 27).

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOSKIEJ

Pierwsza Sobota Miesiąca

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo - Kaplica Na Brzegu

Różaniec ze św. Janem Pawłem II

15 Obietnic Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty

Modlitwa wiernego niewolnika Maryi

czytaj więcej...