Aktualności

2022-09-23 16:23

SERCE JEZUSA, W ŁONIE MATKI – DZIEWICY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO UTWORZONE

UROCZYSTOŚĆ DWOJGA SERC

PAN JEZUS: Moje dziecko, tobie powierzyłem troskę o Moje Serce. Troskę o świat pozostaw Mi, a ty zajmij się tym, do czego cię powołałem. Rozważaj skarby Mojego Najświętszego Serca. Serce to zstąpiło z Nieba na Ziemię, aby rozlać swoją miłość na ludzkość. Moja nieskończona i odwieczna miłość w wymiarze Boskim została wam ukazana poprzez Moje Serce, abyście mogli poznać to, co nie wyobrażalne. Duch Święty utworzył Moje Serce ludzkie i zamknął w nim całą Moją Boską miłość. Moje niemowlęce Serce posiadało jednak pełnię miłości, choć jako niemowlę uczyłem się mówić i chodzić jak zwykły człowiek, Moje Serce posiadało pełnię Bóstwa i nie musiało uczyć się kochać.

 

Dom, w którym zamieszkałem, najczystsze łono Dziewicy, był domem wypełnionym miłością. Niepokalanie poczęta Maryja stała się Matką Boga, Matką Miłości, Matka Mojego Najświętszego Serca. Nosząc Mnie w swoim niepokalanym łonie, Maryja uczyła się miłości i pokory od Mojego niemowlęcego Serca. Wsłuchiwała się w Jego miłość i naśladowała ją. Oddając Jej Moje Serce, kształtowałem Jej doskonałość. Dodając Jej Mojego Ducha, czerpałem siłę z Jej niepokalanego ciała. Maryja dała Mi podobieństwo cielesne, a Ja dałem Jej podobieństwo duchowe. Połączyła nas miłość naszych Serc, które bijąc w jednym rytmie, zespoliły się na zawsze, aby połączyć się na chwałę Mojego Ojca.

 

Od początku byłem Bogiem. Maryja od początku była człowiekiem. Nasze połączenie nie zmieniło Mojego bóstwa ani nie dodało Bóstwa Mojej Matce. Pozostałem Bogiem, a Maryja pozostała człowiekiem. Jednak przyjmując naturę ludzką Mojej Matki, wywyższyłem Ją i dodałem Jej godność prawdziwie synowską, aby upadły człowiek powrócił do Raju większy i piękniejszy, niż z niego odchodził. Nowy człowiek otrzymał doskonałą Matkę, wzór miłości ludzkiej, aby z niej czerpał życie i siłę do zachowania wierności. Choć jestem Bogiem, Moja ludzka natura wspierała się na Maryi, a Moje Boskie Serce czerpało pociechę z Jej Serca.

 

Niepokalane Serce Mojej Matki połączyło się za sprawą łaski Ducha Świętego z Moim Najświętszym Sercem w ciele Maryi. Bicie Serca Maryi dodawało życie Mojemu Sercu w Jej łonie, a bicie Mojego Serca dawało życie Jej duszy, która żyła miłością. Nasze Serca pozostawały odtąd nierozłączne. Cierpiały wspólnie i wspólnie doznawały pociechy. Na Golgocie przeszyło je to samo ostrze, dając upust miłości tych Serc, która rozlała się na nowe potomstwo nowego Adama i nowej Ewy. Miłość zawsze daje życie. A miłość tych Dwojga Serc była tak wielka, że dała życie nowemu, świętemu ludowi, który odda chwałę Bogu. Dlatego Moje Najświętsze Serce jest zawsze złączone z Niepokalanym Sercem Mojej Matki, która na zawsze pozostanie Dziewicą i na zawsze pozostanie Matką Boga. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...