Aktualności

2023-08-28 16:11

Ścięcie św. Jana Chrzciciela – Wspomnienie Obowiązkowe – 29 sierpnia

EWANGELIA  (Mk 6, 17-29) – czytania

BÓG KOSZTUJE

ks. Edward Pleń 

„Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?” (Mt 11,7) – święty, którego Kościół stawia nam dzisiaj za wzór do naśladowania, jest równocześnie przestrogą dla tych chrześcijan, którzy się lękają i są tchórzami, oraz tych, którzy sprzedają się i zdradzają Boga i wiarę. Jan nie był trzciną kołyszącą się na wszystkie możliwe strony, nie był tchórzem, który drży przed każdym, aby tylko zachować swoje ja i mieć święty spokój. Jan nie uląkł się śmierci, gdyż prawda i sprawiedliwość Boża były dla niego ważniejsze od życia.

Żaden lęk przed władzą, żadne ludzkie względy nie przeszkodziły mu w powiedzeniu prawdy, której oczekiwał Ten, który sam jest Prawdą. Stracił życie, ale pozostał największym „między narodzonymi z niewiast”.

.

Człowiek staje się wielki przez swoją wiarę i własne przekonania, przez silną wolę, która nie zważa na żadne względy, gdyż przed oczyma zawsze ma Boga. Św. Jan Bosko często powtarzał swoim wychowankom: Niech Bóg kosztuje, ile chce, nigdy nie jest za drogi. Ileż to razy niespodziewanie doznajemy wsparcia, jeżeli zawierzamy Temu, u którego wszystko jest możliwe. Bo jak długo trwa wiara i tli się choćby iskierka dobrej woli, to nie ma spraw beznadziejnych.

.
Bądźmy zatem iskierką wśród świata, to starczy, by rozpalić ogień Bożej miłości. Bądźmy tylko szczyptą soli, a to wystarczy, aby ocalić dobro w nas i w każdym człowieku. Bądźmy dobrym wiatrem, który niesie dobro i miłość dla każdego człowieka. Bądźmy nadzieją Kościoła i świata, bo idzie nowa wiosna Ewangelii, bo z nami jest oraz prowadzi nas św. Jan Paweł II.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...