Aktualności

2017-09-28 12:56

Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla – Króluj nam Chryste. Nowenna do Chrystusa Króla Wszystkich Narodów

Zostań Rycerzem Chrystusa Króla

Kalendarz Rycerzy Chrystusa Króla 2024

REGUŁA MARIAŃSKA

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

CELEM RYCERSTWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA jest ofiarowanie wszystkich zawartych tu modlitw i aktów pobożnych w intencji budowania Królestwa Bożego oraz spełnienia misji przekazanej przez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę – Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla na całym świecie i w duszach wszystkich ludzi.

MODLITWY CODZIENNE:

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH nowenna od lęku – codzienna

NOWENNA NA CZAS POSTU – codzienna

XVII Częstochowska Droga krzyżowa NA CZAS POSTU – jedna Stacja dziennie

VII Częstochowska Droga krzyżowa CHRYSTUSA KRÓLA (odmawiana każdego 27 dnia miesiąca za Ojczyznę i o Intronizację)

MODLITWA DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

O, Trójco Przenajświętsza, przez Mękę i Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Cię spraw, aby Królestwo Jego zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach ludzkich. Amen.

 

– Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…,

– Koronka do Miłosierdzia Bożego,

– Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… .

Część Różańca świętego – codziennie za Ojczyznę [wtorek i piątek – klęcząc bez siedzenia lub krzyżem – życzenie Matki Bożej]

Raz w tygodniu: Droga Krzyżowa (w piątek, można częściej)

Raz w roku: nowenna ku czci Jezusa Chrystusa Króla.

Całe życie: noszenie medalika Jezusa Chrystusa Króla.

PEŁNE ŻYCIE POKUTNE ZAWIERA SIĘ W:

I. Uczestnictwo w codziennej Ofierze Mszy św. [porannej].

II. 3-godzinny post eucharystyczny przed rozpoczęciem Ofiary Mszy św. [bez jedzenia i picia, nawet wody].

III. Post milczenia przed Ofiarą Mszy św.

IV. Post o chlebie i wodzie za Ojczyznę Polskę w poniedziałek.

V. Post o chlebie i wodzie o Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski w środę.

VI. Post o chlebie i wodzie o uratowanie Europy od islamu w piątek.

VII. Codzienna 15-minutowa adoracja Pana Jezusa przed Tabernakulum – jeśli kościół zamknięty, to przed drzwiami kościoła [Podczas adoracji patrz tylko na Mnie i uświadom sobie, że Ja tu jestem, nie odmawiaj żadnych modlitw – Pan Jezus].

MECHANIKA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. Jak adorować

ZAMKNIĘTE DRZWI KOŚCIOŁA, NIE SĄ PRZESZKODĄ DLA DUSZ POKORNYCH W ADOROWANIU MNIE W TABERNAKULUM – PAN JEZUS

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

***   ***   ***

PONIŻSZE MODLITWY ODMAWIAMY CODZIENNIE

AKT PRZYRZECZENIA

Przed Twoim Majestatem Panie mój i Królu klękam i uroczyście przyrzekam strzec wiary świętej i stawać zawsze w obronie prawdy i sprawiedliwości. Przyrzekam dokonać wszelkich starań, aby samemu wzrastać w wierze i miłości Twojej oraz chronić się od złego mając za pomoc w walce z przeciwnikami duszy i ciała mego sakramenty święte, któreś mocą swoją ustanowił. Ślubuję Ci wierność i miłość oraz walkę o pomnażanie Królestwa Twego na Ziemi. Amen.

MODLITWA RYCERZA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Panie i Królu mój, ku Tobie wyciągam ręce moje i proszę, abyś pobłogosławił prawicą Twojego Majestatu sługę swego, który pragnie służyć Tobie jako obrońca wiary i Kościoła. Daj mi siłę i odwagę, abym mężnie stawał przeciwko niewidomym i widomym przeciwnikom dla obrony pokoju i sprawiedliwości. Udziel mi wzrostu w wierze, nadziei i miłości, daj bojaźń Twoją i miłość jednocześnie, a także pokorę, wytrwałość, posłuszeństwo oraz stosowną cierpliwość. Usprawnij mnie do dobrego po to, abym nie godził w nikogo niesprawiedliwie i abym bronił wszystkiego, co jest dobre i prawe. Ja sam zaś porzucając starego człowieka, którym byłem i ofiarując się na służbę Tobie, niech będę godny Twojego przebaczenia za czyny przeszłości. Przyjmij mnie Panie mój i Królu jako nowego człowieka i zlej łaskę Twojego błogosławieństwa na mnie oraz spraw, abym ufając w mocy Twojej prawicy był uzbrojony przez niebieskie  zastępy przeciw wszystkim przeciwnościom. Amen.

MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla całego świata. Wszystko, cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszelkie prawa swoje. Staję dziś przed Tobą i odnawiam moje przyrzeczenia złożone na Chrzcie św., wyrzekając się szatana i spraw jego, a przyrzekam jak żyć przystało na dobrego chrześcijanina. Zobowiązuję się na miarę sił swoich pracować dla zwycięstwa Bożego prawa i Twego Kościoła. Królu mój i Panie, ofiaruję Ci nieudolne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca ludzkie uznały Twoje Królestwo święte. Niech w ten sposób Królestwo Twego pokoju utwierdzi się na całym świecie. Amen. 

AKT INTRONIZACJI

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem – oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją Chwałę i w ten sposób dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie.

 

Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste za naszego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Twoją Matkę – widomy znak nieskończonej Miłości Boga – ponownie przyrzekamy czcić jako naszą PANIĄ i KRÓLOWĄ.

 

Jezu Chryste, Panie Nieba i Ziemi, bądź KRÓLEM dla nas, naszych rodzin oraz całej naszej Ojczyzny. Niech przez nasze życie przepełnione wiarą, nadzieją i miłością powiększa się Twoje Królestwo Pokoju na Ziemi. Amen. 

 

MODLITWA ZAWIERZENIA MARYI

/podyktowana przez św. Józefa/

 

Maryjo, Najświętsza Matko Boża, przychodzę do Ciebie jako grzesznik, pełen słabości i niemocy. Ty jednak jesteś moją Matką, a więc pełen ufności pragnę podążać Twoją drogą wszędzie wraz z Tobą. Gdziekolwiek się udasz, weź mnie ze sobą, bo już na zawsze pragnę być z Tobą, tam gdzie Ty. Pomóż mi stać się podobnym Tobie, abym i ja, mimo mojej grzeszności, mógł być radością Twoją i radością Boga.

 

Pełen wdzięczności za Twoją matczyną miłość, w jakiej słuchasz tych szczerych słów mojej duszy, proszę Cię pokornie, wysłuchaj moich próśb i spełnij je na chwałę Twoją i na chwałę Twojego Syna, aby Królestwo Boże stało się moim udziałem, a poprzez tę ofiarę, również udziałem moich niezliczonych braci i sióstr:

 

O MARYJO,

zabierz mi wolę moją, a daj mi wolę Twoją,

zabierz mi myśli moje, a daj mi myśli Twoje,

zabierz mi uczucia moje, a daj mi uczucia Twoje,

zabierz mi słowa moje, a daj mi słowa Twoje,

zabierz mi czyny moje, a daj mi czyny Twoje,

zabierz mi siły moje, a daj mi siły Twoje,

zabierz mi pragnienia moje, a daj mi pragnienia Twoje.

Proszę, odbierz mi moją pychę i daj mi Twoją pokorę,

odbierz mi moją nieufność i daj mi Twoją wiarę,

proszę, odbierz mi miłość moją i daj mi miłość Twoją.

Zastąp moją niecierpliwość – Twoją cierpliwością,

a mój egoizm – Twoją serdeczną troską.

 

Pobłogosław mnie, Matko, na tę drogę, uchwyć moją dłoń i nie pozwól mi oddalić się od Ciebie już nigdy, ani w tym życiu, ani w przyszłym, pozwól mi od tej chwili już na wieki trzymać Twoją matczyną dłoń. Amen. 

MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

/podyktowana przez Matkę Bożą/

Można odmawiać codziennie – należy odmawiać w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

 

Matko Boga i Matko moja, oddaję się dziś i już na zawsze Twojemu Niepokalanemu Sercu, w którego ranie ukazałaś mi swoją miłość do mnie.

 

Poświęcam Ci całe moje życie, wszystkie moje zdolności, wszystko co posiadam, moje siły i zdrowie, moich przyjaciół i moją rodzinę, a także moją niezmierną słabość i nicość, abyś Ty sama pokierowała moim życiem zgodnie z Wolą Bożą. Pragnę ponad wszystko wypełniać Wolę Bożą, a w Twoim Niepokalanym Sercu stanę się zadośćuczynieniem za grzechy świata. 

 

Przyjmij mnie do grona Twoich niewolników i pozwól żyć dla Ciebie, pracować dla Ciebie i umierać dla Ciebie każdego dnia. Wypełnij mnie miłością Twojego Niepokalanego Serca i pozwól mi cieszyć się Twoją opieką do końca moich dni. 

 

Oddaję Ci się dobrowolnie i nigdy nie cofnę danego Ci dziś przyrzeczenia. Pragnę na wieki być więźniem Twojego Niepokalanego Serca. Ukryj mnie w nim teraz i nie pozwól już nigdy oddalić się od Ciebie.

 

Przyrzekam kochać Cię i czcić jako moją Matkę, a w zamian proszę o łaskę pozostania na zawsze wiernym Tobie i Twojemu Synowi. Amen.

 

NOWENNA DO CHRYSTUSA KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała + Ojcu…

oraz:

MODLITWA DO JEZUSA KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW

O Panie, Boże nasz, Tyś Najświętszym Królem i Władcą wszystkich narodów. Z wielką ufnością, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana, prosimy Cię, Panie, nasz niebieski Królu o miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość i wszelkie dobra. Ochraniaj, Panie, nasz Królu, nasze rodziny i naszą Ojczyznę. Prosimy uchroń nas przed naszymi wrogami i przed twoją sprawiedliwą karą. 

 

Przebacz nam, Panie, Najwyższy królu, nasze grzechy przeciw tobie. Jezu, Ty jesteś Królem miłosierdzia. Zasłużyliśmy na Twoją sprawiedliwą karę. Zmiłuj się nad nami, Panie, i przebacz nam nasze winy. Ufamy Twemu wielkiemu miłosierdziu. 

 

Królu nasz, zasługujący na oddanie najgłębszej czci, składamy pokłon przed Tobą i prosimy: Aby Twoje Królestwo zostało uznane na całej kuli ziemskiej! Amen.

OBIETNICE

1. Każdy, kto odmówi nieprzerwanie przez 9 dni nowennę ku czci Chrystusa Króla, wyprosi łaskę uwolnienia 10 dusz z Czyśćca i łaskę nawrócenia 10 ludzi na świecie.

 

2. Kto będzie podczas tej nowenny do Chrystusa króla przystępował do Komunii  św., będąc w łasce uświęcającej, otrzyma każdego dnia dodatkowo jednego anioła z chórów niebieskich. Aniołowie będą towarzyszyli tej osobie do końca życia.

 

3. Te zdobyte przez modlącego się anioły, można przekazać innej osobie, za którą ofiarowana jest ta modlitwa nowenny do Chrystusa króla.

 

4. Kapłani, którzy wesprą to nabożeństwo do Chrystusa Króla, otrzymają łaskę nawracania wielkiej ilości dusz.

Nowennę do Chrystusa Króla można w ciągu roku odmawiać wiele razy. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...