Aktualności

2024-04-13 16:25

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy świętej

Spóźnianie się na Mszę świętą jest nieporozumieniem. Jeśli nie ma ku temu ważnego powodu, jest to niezrozumienie Misterium Męki Pańskiej. Nie można wskoczyć w nią w każdym dowolnym momencie. Jest to brak szacunku dla cierpienia Boga.

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą świętą, w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą świętą, w której uczestniczę

Modlitwa przed Mszą świętą o zachowanie Ofiary Mszy świętej w naszej Ojczyźnie Polsce

Modlitwa przed, lub po Komunii świętej o łaski dla siebie i innych

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

 

1. Gdy kapłan wstępuje na stopnie Ołtarza – Chrystus idzie na Górę Oliwną.

2. Gdy kapłan rozpoczyna Ofiarę Mszy św. – Chrystus modli się w Ogrojcu.

3. Gdy kapłan całuje Ołtarz – Chrystus zdradzony pocałunkiem Judasza.

4. Gdy kapłan idzie na miejsce przewodniczenia – Chrystus pojmany i zaprowadzony do Annasza.

5. Gdy kapłan mówi: Przeprośmy Boga za nasze grzechy – Chrystus prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.

6. Gdy kapłan mówi modlitwę przed pierwszym czytaniem – Chrystus w Ciemnicy.

7. Pierwsze czytanie – Chrystus prowadzony do Piłata.

8. Gdy kapłan modli się przed Ewangelią – Chrystus prowadzony do Heroda i wyszydzony. 

9. Gdy kapłan czyta Ewangelię – Chrystusa prowadzą od Heroda do Piłata – Sąd na Jezusem.

10. Gdy kapłan rozbiera kielich – obnażenie Jezusa przed biczowaniem.

11. Gdy kapłan ofiaruje chleb i wino – biczują Chrystusa.

12. Gdy kapłan nakrywa kielich palką – Chrystus cierniem koronowany.

13. Gdy kapłan obmywa palce u rąk – Piłat umywa ręce, tym sposobem niewinność swoją oświadcza i wydaje wyrok na niewinnego Jezusa.

14. Gdy kapłan mówi do ludu: „Módlcie się, aby moją…” – Piłat pokazuje ludowi Chrystusa, mówiąc: „Oto człowiek”.

15. Wezwanie przed prefacją – Chrystus opluty i wyszydzony.

16. Prefacja i Święty, święty… – Chrystus uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć. Rozpoczyna się Droga krzyżowa.

17. Wspomnienie żyjących – Chrystus niesie Krzyż na górę Kalwarię.

18. Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia – Chrystus spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.

19. Gdy kapłan czyni znak Krzyża na ofiarę chleba i wina – Chrystusa przybijają do Krzyża.

20. Gdy kapłan podnosi Hostię – Chrystusa z Krzyżem podnoszą.

21. Gdy kapłan podnosi kielich – Krew z Ran Chrystusa płynie.

22. Aklamacja – Chrystus widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.

23. Gdy kapłan w modlitwie wspomina zmarłych – Chrystus modli się na krzyżu za ludzi.

24. Gdy kapłan mówi: Ojcze nasz… – Siedem słów Chrystusa na Krzyżu /Ojcze, przebacz im, bo nie wiedza, co czynią; Dziś ze Mną będziesz w raju; Niewiasto, oto syn Twój… oto Matka twoja; Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?; Pragnę; Wykonało się; Ojcze, w Twoje ręce, powierzam ducha mego/.

25. Gdy kapłan łamie Hostię na dwie części – Chrystus na Krzyżu umiera (w tym momencie należy zamilknąć i patrzeć na ołtarz, a nie kiwać głowami i podawać sobie ręce – BÓG UMARŁ, a wy uśmiechacie się do siebie kiedy Jezus skonał, nawet o tym nie wiecie co się stało).

26. Gdy kapłan wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha – Chrystus zstępuje do Otchłani.

27. Baranku Boży… – Wielu uznaje Chrystusa Synem Bożym.

28. Gdy kapłan komunikuje – Pogrzeb Chrystusa – należy w postawie godnej na kolanach przyjąć Jezusa, i rozmyślać o swojej niegodności, bo w Komunii św. przychodzi do twego serca Bóg Ojciec wraz z Jezusem i Duchem Świętym. Trzeba prosić o godne ich przyjęcie do swojego serca, najlepiej prosić o to Matkę Bożą, aby wyszła na spotkanie i przyjęła do twojego niegodnego i brudnego grzechem serca Trójcę Świętą i wprowadziła Ją do twego serca, aby chciała tam zamieszkać.

29. Gdy kapłan po Komunii św. umywa ręce i czyści kielich – Ciało Chrystusa drogimi maściami namaszczają.

30. Gdy kapłan przykrywa kielich – Chrystus Zmartwychwstaje.

31. Gdy kapłan mówi antyfonę na Komunię – Chrystus ukazuje się swojej Matce i uczniom.

32. Gdy kapłan odmawia modlitwę po Komunii – Chrystus objawia się swoim uczniom i naucza ich przez 40 dni.

33. Gdy kapłan mówi ostatni raz: Pan z wami – Chrystus żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.

34. Gdy kapłan błogosławi lud – Chrystus posyła Ducha Świętego na uczniów (wielkim błędem jest wychodzenie z Ofiary Mszy św. bez błogosławieństwa kapłana. To błogosławieństwo ściąga łaski na świat, a więc na ciebie, a ty zanosisz go do domu, do pracy…, jeśli go nie weźmiesz, wszystko tracisz co było na Mszy św.).

35. Gdy kapłan mówi: Idźcie, Ofiara spełniona – Chrystus rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.

ŚWIAT MÓGŁBY ISTNIEĆ BEZ SŁOŃCA, LECZ NIE MÓGŁBY ISTNIEĆ BEZ MSZY ŚWIĘTEJ – ŚW. O. PIO

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Matki Bożej

czytaj więcej...