Aktualności

2020-05-20 16:25

Rodzice chrzestni odpowiadają na Sądzie Bożym za własne i chrzestnych dzieci

<— Powrót do czytelni

Niewiara jest grzechem wówczas, kiedy jest zawiniona. Nie jest grzechem, kiedy dotyczy dusz nieświadomych. Jednak dla chrześcijanina Chrzest jest zobowiązujący. Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani poprzez uczestnictwo w sakramencie do ochrony i rozwijania łaski wiary w chrzczonej duszy. Na Sądzie Bożym odpowiadają za łaskę wiary swoich własnych i chrzestnych dzieci. Sakramenty są wkraczaniem człowieka w nadprzyrodzone życie Boga, co ma wielkie konsekwencje w wieczności. Tajemnice te obejmują Bóstwo Wszechmogącego i Trójedynego Boga. 

Rodzicem chrzestnym jest się do końca życia i chodź nie posiada on równej władzy wychowawczej jak ojciec i matka, to jego odpowiedzialność przede Mną jest zobowiązująca. Jeśli twoje dziecko chrzestne odwróciło się od wiary katolickiej, żyje bez Sakramentu Małżeństwa, rozwodzi się, wchodzi w kolejne związki, ma dzieci z poza małżeństwa, jest alkoholikiem, itd., nie żyje przykazaniami Bożymi i kościelnymi, wina jego spadnie również i na ciebie. Rodzicu chrzestny, jeśli w porę nie zareagujesz na grzech popełniany przez twoje chrzestne dziecko poniesiesz tego przerażające konsekwencje w wieczności.

Nieświadomość i lekceważenie tej tajemnicy tak powszechnie nie zwalczane jest grzechem Kościoła, który chrzci, ale nie naucza. Chrzci, ale nie upomina. Chrzci, ale nie uświadamia odpowiedzialności, jaką niesie z sobą ten sakrament dla wszystkich jego uczestników. Każdy kapłan ma obowiązek uświadomić uczestników udzielonego przez siebie sakramentu o tajemnicach i konsekwencjach Chrztu.

Kościół w swoich pasterzach ponosi odpowiedzialność za zanik katechezy i powszechną ignorancję wiernych, której nie zapobiega i z którą nie walczy. Powszechna laicyzacja społeczeństwa jest konsekwencją laicyzacji kapłanów, którzy więcej rozumieją świat niż Boga. 

Pytasz siebie co masz zrobić? Otóż podejmij pokutę za to lub te dzieci. Wybór jest: poniedziałek, środa, piątek – post o chlebie i wodzie, lub bez mięsa; codzienna Ofiara Mszy świętej; codzienny różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia; WIĘCEJ O POKUCIE

 
czytaj więcej...