Aktualności

2020-07-22 18:10

69. rocznica śmierci kard. Stefana Sapiehy – 23 lipiec

20 marca 1951 roku metropolita krakowski Ks. Kardynał Stefan Sapiecha przekazał w ręce Bp Stanisława Rosponda Akt Konsekracji (Poświęcenia) Kaplicy Na Brzegu. 

Adam Stefan Sapieha urodził się 14 maja 1867 roku w XVI-wiecznym zamku w Krasiczynie. Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie, studiował na uniwersytetach w Wiedniu, Krakowie, Lille i Innsbrucku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1893 r. we Lwowie.

.

Papież św. Pius X w 1906 r. mianował ks. Sapiehę swoim szambelanem papieskim, a w grudniu 1911 r. przekazał mu sakrę biskupią i biskupstwo krakowskie.

.

Podczas I wojny światowej abp Sapieha wydał szereg odezw, interweniował u władz, organizował pomoc humanitarną.

.

Podczas II wojny światowej odważnie bronił represjonowanych. Po jego interwencji uwolniono 183 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

.

Zwrócił się z prośbą – która nie została spełniona – do samego Hitlera o ułaskawienie 24 Polaków z Radomia skazanych na śmierć. Prosił – także bezskutecznie – o zezwolenie na odprawienie bożonarodzeniowej Mszy św. w obozie w Oświęcimiu. Kilkakrotnie apelował do Piusa XII o publiczny protest przeciwko faszyzmowi i naganę ze strony Stolicy Apostolskiej.

.

Tuż po wojnie, pod nieobecność prymasa Augustyna Hlonda, abp Sapieha zwołał pierwszą powojenną Konferencję Episkopatu. Mianowany przewodniczącym Komisji do Spraw Charytatywnych, powołał do życia Krajową Centralę Caritas i zabiegał dla niej o środki z różnych stron świata.

.

23 lutego 1946 r. Pius XII wręczył mu kapelusz kardynalski i powołał do dwóch Kongregacji: dla Kościoła Wschodniego oraz Seminariów i Uniwersytetów. Kilka miesięcy później, 1 listopada tego samego roku w swojej prywatnej kaplicy udzielił święceń kapłańskich Karolowi Wojtyle. Kard. Sapieha protestował przeciw rządowym planom ograniczenia szkolnictwa katolickiego i przeciwko organizacjom ideologicznym dla młodzieży. Zarzucał władzom łamanie konstytucji zapewniającej obywatelom wolność wyznania. W piśmie do Bolesława Bieruta sprzeciwiał się planowanym wysiedleniom z Krakowa.

.

Zmarł 23 lipca 1951 roku. Jego pogrzeb stał się manifestacją narodowo-patriotyczną. Doczesne szczątki księcia metropolity spoczywają w katedrze na Wawelu przy Konfesji św. Stanisława.

czytaj więcej...