Aktualności

2023-09-13 16:09

88. rocznica objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia – 13 wrzesień

13-14 września tego roku obchodzimy 88. rocznicę objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia. To modlitwa przetłumaczona na wiele języków, którą odmawiają ludzie na całym świecie. 88 lat temu Pan Jezus podyktował ją świętej siostrze Faustynie po polsku.

Skąd w ogóle wzięła się Koronka do Bożego miłosierdzia?

Koronka do Bożego Miłosierdzia, to jedyna – oprócz Ojcze nasz – modlitwa, której słowa podyktował sam Jezus! Stało się to 13 września, w piątek, w 1935 roku w Wilnie.

.
Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. (…)uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; (…) Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi”. /Dzienniczek nr 474/

 

Te „wewnętrznie słyszane słowa” – były właśnie słowami Koronki.

 

Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła, i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas”. /Dzienniczek nr 475/

Jak odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia?

Przede wszystkim z ufnością! Koronka jest jak „telefon do Ojca”, któremu na nas zależy i który wszystko może. Dzwonimy, jak małe dzieci, które gdy czegoś chcą powtarzają z uporem: proszę! proszę! proszę! Miłosiernemu Ojcu możemy powiedzieć o wszystkim, o wielkich i małych sprawach, tak jak św. Faustyna, która modliła się Koronką np. o uratowanie duszy konającego /Dzienniczek nr 810/ ale też o to, żeby przestał padać deszcz. /Dzienniczek nr 1731/.

O jakiej porze odmawiać Koronkę?

O każdej porze dnia i nocy! Pan Jezus nigdy nie powiedział, o której godzinie mamy odmawiać Koronkę, ale prosił siostrę Faustynę, żeby odmawiała ją często.

Czy są jakieś szczególne obietnice Jezusa związane z Koronką?

Jezus obiecał, że gdy będziemy modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia, możemy wyprosić wszystko! Wszystko, co jest dobre, czyli zgodne z wolą Bożą.
Obiecał także łaskę szczęśliwej śmierci tym, którzy będą odmawiać Koronkę, ale także ludziom konającym, przy których ktoś inny odmówi tę modlitwę.
.
Koronka, to jakby „koło ratunkowe”, które dane jest tonącemu. Jezus powiedział nawet, że „chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę Koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia…”/Dzienniczek nr 687/.

W Polsce za odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy można uzyskać odpust zupełny.

Koronka więc zdaje się być ulubioną modlitwą Jezusa. Prawie codziennie do łagiewnickiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ludzie z całego świata przysyłają świadectwa wysłuchanych próśb, czasem wręcz cudów dziejących się w ich życiu, gdy modlą się Koronką. Moc tej modlitwy zależy od mocy Twojego zaufania. Ufaj więc i módl się!
 .

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...