Aktualności

2015-12-31 18:57

Rada Parafialna w Kasinie Wielkiej

Rada Parafialna w Kasinie Wielkiej obecni i byli – od 2009 roku za ks. Wiesława Maciaszka

„Niech nikt nie ośmiela się spodziewać przebaczenia u Boga, kto obraża Jego Najświętszą Matkę” – św. Bonawentura

ks. Wiesław Maciaszek

Wrzecionek Adam

Kaletka Bernadeta

Lulek Piotr

Żaba Bolesław 

Kaletka Stanisław

Fabia Adam

Wrzecionek Helena

Skowronek Józef

Rapta Gabriel

Puto Anna

Jania Bolesław

Mazgaj Maria

Werewka Barbara

Jak znikła NOWA BLACHA MIEDZIANA z nowego kościoła

Protokoły z posiedzenia DRP w Kasinie Wielkiej 2016 i 2017:

Komentarz do posiedzeń rady parafialnej