Aktualności

2020-02-26 16:07

Przez grzech zgorszenia wysyła się duszę człowieka do Piekła za życia – Bóg Ojciec

Jest także zabijanie bezbolesne, a nawet takie, którego ofiara nie odczuwa i odbiera jako przyjemne i pożądane. To zabijanie duszy poprzez grzech zgorszenia. Grzech jednego może być przyczyną grzechu cudzego i to jest zabijanie innych na duszy – mówi Bóg Ojciec w piątym przykazaniu.

Zabijanie duszy jest wysłaniem duszy człowieka do Piekła za życia. Strzeżcie się ludzi bezbożnych, którzy swoim życiem dają zły przykład. Szczególnie ci, którzy uwodzą młodych poprzez swoje talenty, będą przeze Mnie srogo sądzeni, bo oddali te dusze Szatanowi. Czyniąc więc zło na małą skalę, człowiek gorszy swoich najbliższych i ma na sumieniu ich złe wybory. Odpowiedzialność ciąży też na złych pracodawcach, którzy przymuszają pracowników do oszustwa. Wszyscy, którzy czynią zło na wielką skalę, odpowiadają za niszczenie duszy na wielka skalę, a więc politycy, artyści, naukowcy i inni, którzy pragną być znani przez cały świat. Za cały świat będą odpowiadali.

Kapłani, kardynałowie i biskupi, a także osoby konsekrowane są obliczem Boga na Ziemi i ich zachowanie w szczególny sposób pociąga ludzi do wiary lub odwrotnie, do jej utraty. Upadki osób duchownych są szczególnie bolesne dla całej Ziemi i niosą za sobą największe zepsucie. Grzesznicy lubują się w usprawiedliwianiu swojego złego postępowania przykładem złych duchownych i czują się usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni nie są, ale biada tym, przez których upadli i odeszli od Kościoła i wiary – mówi Bóg Ojciec w piątym przykazaniu.

Jeżeli tylko zechcemy, to Niepokalana zmusi nas do gorliwości i świętości i nie uszanuje naszej wolnej woli, skoro Ją o to prosić będziemy.  św. Maksymilian M. Kolbe

czytaj więcej...