Aktualności

2023-08-03 16:07

Poranna modlitwa o czystość /Akt złożenia ślubu czystości/ ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Jezu, przynoszę Ci w ofierze moją cielesność i proszę, abyś raczył uczynić ze mnie istotę czystą na wzór aniołów w Niebie. Dla Twojej miłości, z której złożyłeś w ofierze własne ciało, wyrzekam się dziś wszelkiego grzechu nieczystego i proszę o Twoje błogosławieństwo na drodze doskonałej czystości. Wyrzekam się tym samym nie tylko grzesznych czynów, rozmów i myśli, ale wszystkiego, co pobudza zmysły do grzechu nieczystości.

Postanawiam z całego serca walczyć z wszelkimi pokusami i nigdy nie wystawiać się na pokusy z własnej woli, ale unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła, a tym samym odwracać oczy od zła, aby złe duchy nie mogły przeniknąć do mojego serca przez zmysł wzroku, który jest bramą do Twojej twierdzy wewnątrz mnie.

Zamieszkaj we Mnie poprzez Twojego Ducha, a ja dziś ślubuję Ci wierność jako dowód mojej miłości. Wierzę, że umocnisz to, co słabe, Twoją Boską mocą i zwyciężysz w tej walce, do której mnie powołałeś. Pragnę zachować czystość jako mój dowód wierności Tobie, mój Królu. Niech się wypełni we Mnie Twoja Wola. Amen.

Wieczorna modlitwa o czystość

Poranna modlitwa o czystość

czytaj więcej...