Aktualności

2024-06-16 16:24

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 17 czerwiec

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi o RODZINIE

AKT ODDANIA SIĘ ŚWIĘTEJ RODZINIE


O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś – spojrzyj łaskawie na te nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.

.
Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały – chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

.
O Maryjo, Matko Najmilsza – prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.

Także i Ty, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie – przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona Jezusowi Chrystusowi przedstawiła. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
.

.

MODLITWA ZA ROZBITE MAŁŻEŃSTWA

Święci Zelio i Ludwiku Martin, Wasze małżeństwo było obrazem domowego Kościoła, a Wasze serca były jednym pięknym Tabernakulum. Jako małżeństwo zostaliście wyniesieni na ołtarze, na wzór czystej i pięknej miłości małżeńskiej. Za waszym wstawiennictwem powierzam Bogu wszystkie rozbite małżeństwa.
.
Proszę za te zagubione kobiety, które odeszły od swoich mężów, i za tych mężczyzn, którzy z różnych przyczyn zostawili swoje żony. Proszę, poruszcie ich sumienia, by zapragnęli powrotu i stawienia czoła wszelkim trudnościom. Proszę, by potrafili przyznać się do swoich błędów i gorzko ich żałowali, na rzecz życia w sakramentalnym związku.
Proszę za te opuszczone żony i opuszczonych mężów. To wielkie cierpienie jakie przeżywają niechaj im Bóg wynagrodzi. Duch Święty niechaj ich ogarnia, by żyli w czystości i świętości, by zawsze byli gotowi przyjąć z powrotem utraconego współmałżonka i by mieli siłę i odwagę budować małżeństwo od nowa, na fundamencie Chrystusa.
Niechaj oboje małżonkowie mają odwagę stanąć przed sobą w prawdzie, przyznać się do popełnionych błędów i wielkodusznie wybaczyć je sobie wzajemnie, tak jak Miłosierny Bóg wybacza zawsze marnotrawnym synom. Niechaj zaznają radości i pokoju mąż przy żonie i żona przy mężu.
Proszę za dzieci z rozbitych małżeństw, aby były silne i mądre. Niechaj ich sumienia będą zawsze zdrowe i otwarte na Boże wezwania, by nie popełniały błędów rodziców w przyszłości.
.

Święci Zelio i Ludwiku Martin, zjednoczcie rozbite rodziny. Amen.

 

Św. Zelia i Ludwik Martin to rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus
.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

MODLITWA MAŁŻEŃSTWA ZAGROŻONEGO ROZBICIEM

Kochany Ojcze!

.

Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo. Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Po okresie ludzkiej niemocy i egoizmu, posłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby przywrócił nam dar miłości. Odtąd małżonkowie mają moc do realizowania miłości małżeńskiej. Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwórco, obdarz nasze małżeństwo miłością.

.

Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, uchroń nasze małżeństwo przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo i Józefie, Święci Małżonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby nasze małżeństwo obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj nasze urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem. Oby w naszym małżeństwie objawiła się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Tobie i Twojej Matce zawierzamy nasze szczęście małżeńskie i rodzinne. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

MODLITWA O DOBREGO MĘŻA

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy! Na progu dojrzałego i samodzielnego życia zwracam się do Ciebie o pomoc w podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. Świadomość, że sama Najświętsza Maryja Panna – Matka Boża, znalazła w Tobie najlepszego towarzysza życia i wiernego Oblubieńca, sprowadza mnie dziś w tej sprawie do Ciebie. Proszę Cię o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym związać się węzłami sakramentalnej łaski, założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu się oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen.

MODLITWA O DOBRĄ ŻONĘ

 

 

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi! Bóg uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za towarzyszkę życia Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego Boga. Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się Patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, której mógłbym powierzyć moje serce i złączyć się z nią mocą łaski sakramentu małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szerokość serca, pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według zamysłów Przedwiecznego. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

MODLITWA O ODRODZENIE MAŁŻEŃSTW

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:

– o dar szczerej rozmowy,
– o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”,
– o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),

– o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.

Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.

.

Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

MODLITWA W INTENCJI URATOWANIA MAŁŻEŃSTWA 

Dziękuję Ci, Panie, że nas połączyłeś związkiem sakramentalnym. Niestety nasze małżeństwo nie wytrzymało próby czasu i grozi mu rozbicie. Dlatego prosimy Cię, Boże, o pomoc, o ponowne wejrzenie w nasz związek, zatrzymanie się nad słowami przysięgi małżeńskiej, by na nowo odkryć moc sakramentu. To on nas uzdolnił do wypełniania z miłością i godnością wspólnych obowiązków oraz zadań. Prosimy Cię, Boże, o światłość rozpraszającą mroki ciemności, które spowiły nasz związek. Przywróć w nas wiarę, że z Twoją mocą uda nam się uratować małżeństwo. Chcemy przezwyciężyć kryzys, wznosząc się ponad egoizm, słabości i ograniczenia, by nikt nie ucierpiał, a zwłaszcza dzieci będące owocem naszej miłości.

.

Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami w pokonaniu trudności. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają podobne problemy. Proszę – módl się za nami wszystkimi. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

PROŚBA O OCHRONĘ ANIOŁÓW

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twoich aniołów, których posłałeś na ziemię dla dobra człowieka. Wzywam je władzą Jezusa Chrystusa i wyprawiam na wojnę za mnie i mój dom. Niechaj mnie i moich bliskich strzegą we wszystkich okolicznościach codziennego życia. Niech walczą za nas z zakusami złego. Niech chronią nas przed niebezpieczeństwem duszy i ciała.

.
Święci aniołowie, potężni mocą Bożą! Bądźcie naszymi przewodnikami i naszą mocą w walce o dobro. Bądźcie naszymi przyjaciółmi w życiu ziemskim i prowadźcie nas do wiecznego zbawienia. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

AKT ZAWIERZENIA RODZINY MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

O najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Pragniemy, aby cała nasza rodzina żyła zawsze w promieniach Twojego Miłosierdzia, które wywyższamy i błogosławimy. Niech ono dociera do naszych serc i przenika nasze wnętrza, abyśmy mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać.

 

.

Oddajemy się Twemu Miłosierdziu, Boże, całkowicie i bez zastrzeżeń. Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie przez spełnianie dzieł miłosierdzia tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż naszej rodziny, o łaskawy Boże, jako własności i chwały Twojej. Niech wszyscy ludzie doświadczą nieskończoności Twojego Miłosierdzia, zaufają mu i wysławiają je na wieki. Amen.

 

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

 

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

MODLITWA WSPÓLNA MAŁŻONKÓW ZA SIEBIE

Jezu, Królu i zespolenie serc wszystkich, panuj w naszych sercach. Spraw abyśmy się wzajemnie miłowali, miłością czystą i ofiarną pełną poświecenia i wzajemnej służby, na co dzień.

.

Niech nic nie będzie dla nas trudne, nic wielkie, nic przykre, abyśmy mogli sobie zaświadczyć, że jesteśmy związani na śmierć i życie nierozerwalnym węzłem miłości, że należymy do siebie i mamy obowiązek pomagać sobie we wszystkich okolicznościach.

.

Udziel nam łaski cierpliwości w znoszeniu naszych wad i przykrych nawyków. Żadne z nas nie jest wolne od przywar, które mogą denerwować i zniechęcać. Dopomóż nam, Panie, abyśmy umieli ich nie zauważać, nie reagować na nie, nie czepiać się każdego słowa i drobiazgu. Boże nasz i Panie, obdarz nas darem pokoju i wzajemnego uszanowania siebie.

.

Niech nasze dzieci i wnuki widzą, z jaką delikatnością i serdecznością odnosimy się do siebie, jak jesteśmy uważni i czujni na wszystko, co jest wyrazem najlepszych uczuć względem siebie. 

.

Dodawaj nam siły, abyśmy umieli zwłaszcza w dniach choroby i sędziwej starości dbać o siebie,  wzajemnie sobie służyć i nieść ulgę w tych trudnych chwilach. 

.

Prosimy Cię także: natchnij nas duchem wzajemnej pomocy w kształtowaniu w nas coraz doskonalszego życia Bożego, w pogłębianiu naszej pobożności, w coraz doskonalszej służbie Bogu. Zbaw nasze dusze, byśmy mogli razem cieszyć się w niebie tak, jak razem idziemy przez całe życie. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II ZA RODZINY


Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem – spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie.

 

.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny.

.

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

MODLITWA ZA RODZINĘ


Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary. Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych.

.
O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl się do Jezusa za naszą rodzinę i za wszystkie rodziny na świecie, aby  strzegł kołysek  noworodków,  szkół  młodych  i  ich powołania.

.
Błogosławiony św. Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas swoimi modlitwami we wszystkich potrzebach życia.

 

Uproś  u Jezusa tę szczególną łaskę, której On  Tobie  udzielił:  opieki  nad  naszymi  domami przy  łożu chorych i umierających, abym z Maryją i z Tobą mógł odnaleźć w niebie naszą rodzinę nienaruszoną w Najświętszym Sercu Jezusa. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI

Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swej opiece.

.

Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, a by bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość.

.

Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły. Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.

.

Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trój jedynego. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

Odmawiania na różańcuZnak krzyża lub:
Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków Amen.
.
Początek jak w modlitwie różańcowej:
.
Wierzę w Boga…,  Ojcze nasz…,  Zdrowaś Maryjo… (3 x),  Chwała Ojcu….
.
Na dużych paciorkach:
.
Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, 
który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.
.
Na małych paciorkach (10 razy)

Jezu, Maryjo, Józefie 
– oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

.

Chwała Ojcu…. 

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

LITANIA DO ŚW. RODZINY


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne –

 

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny – wspierajcie nas.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi –
Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich –
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów –

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie –
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona –
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej –
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana –
Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim –

Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej –
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej –
Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej –
Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich –
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci –

 

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od zamiłowania uciech światowych –
Od rozproszenia serca i umysłu –
Od oziębłości w służbie Bożej –
Od szukania przyjemności i wygód –
Od przywiązania do dóbr ziemskich –
Od pragnienia próżnej chwały –
Od złej śmierci –

 

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych – wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez wasze ubóstwo i waszą pokorę –
Przez doskonałe wasze –
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze –
Przez prace i trudy Wasze –
Przez modlitwy i milczenie Wasze –
Przez doskonałość czynów Waszych –

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

K.: Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
W.: Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.

 

Módlmy się.

Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

MODLITWA W INTENCJI RODZINY

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Ci moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ RODZINY NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU 

Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do domów swoich i zechcą kierować się Twoim boskim prawem.
Do rodzin takich i my należeć chcemy. Ciebie, Boże Serce – miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny.

.
Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę; poddajemy wolę przez zachowanie Twoich przykazań „Królestwo Boże w nas jest”. Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii św. Dołożymy też wszelkich starań, aby kraj nasz był prawdziwie Królestwem Twoim i Twojej Matki.

.
Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nienarodzonych, dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego.

.

Bądź, dobry Jezu, królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc.
Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę.

.
Spraw, aby kiedyś cała nasza rodzina na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie. Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i przybranego ojca Twego, świętego Józefa. Najświętsze Serce Jezusa, Przyjdź Królestwo Twoje. Amen.

.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

***

Modlitwy, Litanie do Matki Bożej i inne

***      ***      ***

bł. Laura Vicuña – patronka rozbitych rodzin i skłóconych małżeństw

DLACZEGO NIE WOLNO MI PRZYSTĘPOWAĆ DO SAKRAMENTÓW? – o. Jacek Salij OP

Cierpienia rozwodników po śmierci

Zabijanie nienarodzonych dzieci woła o pomstę do nieba

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa

TAJNE! Tylko dla facetów: „Instrukcja obsługi kobiety, rodziny i małżeństwa” – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...