Zdrowaś, Maryjo, Boga-Rodzico

<—  Powrót – strona główna pieśni 

1. Zdrowaś, Maryjo, Boga-Rodzico.
Błagamy Ciebie, święta Dziewico:
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja.
Módl się za nami. Zdrowaś, Maryja.

2. Wśród czystych duchów, w obliczu Pana,
Tyś Przenajświętsza, Niepokalana.
Jak wpośród kwiatów wonna lilija,
Jak wśród gwiazd zorza. Zdrowaś, Maryja.

3. Ty, coś karmiła świata Zbawienie,
Ty nam, jak Matka, daj pożywienie.
Niech brak żywności nas nie zabija.
Broń nas od głodu. Zdrowaś, Maryja.

4. Ty, coś płakała nad śmiercią Syna,
Przez te łzy gorzkie, Matko jedyna,
Oddal śmiertelność, co lud zabija.
Broń nas od moru. Zdrowaś, Maryja.

5. Ty, coś płomieni innych nie znała,
Tylko miłością Bożą pałała.
Spraw, niechaj pożar dom nasz omija.
Broń nas od ognia. Zdrowaś, Maryja.

6. Ty w całym życiu łagodna, cicha,
Daj, niech pokojem kraj nasz oddycha,
Niech duch niezgody nas nie rozbija.
Broń nas od wojny. Zdrowaś, Maryja.

7. Królowo nasza wśród Cherubinów
Usłysz pokorny głos ziemi synów,
Co się do tronu Twojego wzbija,
Ratuj nas, Matko, Zdrowaś Maryja!