Wziętaś do Nieba, najłaskawsza Pani

<—  Powrót – strona główna pieśni 

1. Wziętaś do Nieba Najłaskawsza Pani,
Więc pójdźmy za Nią z supliką poddani,
By za nas wiecznie Boga przebłagala,
Łaskę zjednała.

2. Stanęłaś w Niebie po prawicy Syna,
Nie inna tego musi być przyczyna,
Tylko że nasze prośby promowujesz,
Nas się litujesz.

3. Cieszą się z tego niebiescy Duchowie,
Dziwuję się Jej Święci Aniołowie,
Bo takiej chwały jeszcze nie widzieli,
Ani słyszeli.

4. Ojciec Przedwieczny jak Córkę na łonie,
Syn jako Matkę osadza na tronie,
Duch Przenajświętszy na piersiach spoczywa,
I tam przebywa.

5. Kładzie koronę na głowę Maryi,
Trójca Najświętsza z najczystszej lilii,
Zdobi Ją przy tych łask Boskich rozliczność,
Patrząc jak śliczność.

6. Okrzyk po całym niebieskim Syonie,
Wiwat Maryi w złocistej koronie
Po wszystkich Chórach nucą Aniołowie,
Święci Duchowie.

7. Wszyscy się Święci na ten widok nowy,
Cisnący do nóg Niebieskiej Królowy,
Nogi całują, serdecznie witają,
Panią uznają.

8. My nasze głowy na ziemię schylamy,
Do Ciebie Matko Najświętsza wołamy:
Miej nas w opiece, o Panienko Święta,
Już w Niebo wzięta.

9. Pozwól nawiedzić Twoje święte progi,
Ślady całować gdzie stawały nogi,
Gdzieś z Bogiem żyła przez wiek Panno Święta,
Już w Niebo wzięta.

10. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
I Tobie Mario co w Niebie królujesz,
Nas oczekujesz.