Rozwija się kwiecie, świeci słoneczko

<—  Powrót – strona główna pieśni 

1. Rozwija się kwiecie, świeci słoneczko,
Chcemy Cię nawiedzić, nasza Mateczko.
Nasza Mateczko, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

2. Cały rok o Tobie serce myślało,
Aby swą Mateczkę znów nawiedzało.
Znów nawiedziło, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

3. Mili pątniczkowie z nami śpiewajcie,
Panienkę Maryję tak pozdrawiajcie.
Tak pozdrawiajcie, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

4. Ona jest po Bogu godna uczczenia,
Bo nam upraszała łaskę zbawienia.
Godna uczczenia, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

5. Kiedy do Niej doszła z niebios nowina,
Iże ma porodzić Bożego Syna.
Bożego Syna, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

6. Zdrowaś bądź Maryja, pełna miłości,
Będziesz przebywała w Ojca jasności.
W Ojca jasności, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

7. My tu wszyscy wspólnie głośno śpiewamy,
Tę Pannę Maryję tak pozdrawiamy.
Tak pozdrawiamy, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

8. Pójdźcie wszystkie dziatki ku Niej w podzięce,
Podnieście swe serca i wasze ręce,
Podnieście ręce, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

9. A proście Matuchnę, by was broniła,
I od hańby grzechu, by was chroniła.
By was chroniła, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

10. Ona wam wyjedna w krzyżach ulżenie,
Uprosi u Boga swe pocieszenie,
Swe pocieszenie, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

11. Bo, Matko, słyszymy o Twej pomocy,
Gdy przyjdzie nam leżeć w ciężkiej niemocy,
W ciężkiej niemocy, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

12. Uproś na tym świecie żalu skruszenie,
I grzechowej winy nam odpuszczenie.
Nam odpuszczenie, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

13. O Matuchno Boża, prosimy Ciebie,
Byśmy się dostali ku Tobie w Niebie.
Ku Tobie w Niebie, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.

14. Przy skonaniu bądź nam ze Swym Synem wraz,
By Bóg miłosierny był wtedy dla nas.
Był wtedy dla nas, bądź pozdrowiona,
Matko Jezusowa, z Nieba Królowa.